ELP in de kijker

  • 1 september 2020

ELPGraag wensen we vanuit de drie netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (Netwerk GG ADS, Het PAKT en RADAR) het recent uitgebreide aanbod omtrent eerstelijnspsychologische zorg of ELP in de kijker te zetten. 

Zowel kinderen/jongeren, volwassenen en ouderen kunnen, via verwijzing van hun arts*, een beroep doen op terugbetaling van 4 (tot max. 8) eerstelijnspsychologische sessies bij een klinische psycholoog/orthopedagoog.

Volgende zaken  kan u terugvinden onder deze link:

  • Onze flyer met beknopte info
  • Een flyer vanuit de FOD Volksgezondheid richting artsen omtrent dit (nieuwe) aanbod
  • De specifieke verwijsbrief voor artsen
  • Aanvullend een flyer  van het netwerkpunt RADAR 

Meer info + meest actuele lijst van psychologen/orthopedagogen die ELP-sessies organiseren kan u terugvinden op de websites van het Netwerk GG ADS.