ELZ in Corona-modus

  • 31 augustus 2020

Sinds de start van de Corona-epidemie heeft de Eerstelijnszone getracht om een coördinerende en ondersteunende rol op te nemen t.a.v. de vele partnerorganisaties.  We nemen jullie even in mee in wat er tot op heden al gebeurde …

Informatie & Communicatie

De voorbije maanden werden we overspoeld door informatie, richtlijnen, …  Op onze website hebben we getracht om de belangrijkste en meest zinvolle info te bundelen onder 3 grote noemers:

  • Info en nuttige links over corona
  • Dienstverlening binnen ELZ Dender
  • Instructiefilmpjes

Nuttige info die tussendoor opgevangen werd, werd verzameld en heel regelmatig verspreid naar alle partners van onze ELZ in nieuwsbrieven.  Ben jij nog niet ingeschreven, doe dit dan snel hier.

Ook op onze Facebookpagina werd heel regelmatig nieuwe info gedeeld.

Heb jij zelf nog zinvolle info, aarzel dan zeker niet om deze aan ons door te spelen.

Aankoop beschermingsmaterialen

Ondanks overleg hieromtrent zijn eerstelijnszones er niet in geslaagd om zelf een voorraad materiaal te verkrijgen om te kunnen verdelen onder ELZ-partners.  Toch heeft de Eerstelijnszone ook hier haar rol opgenomen, door te voorzien in kwalitatieve groepsaankopen aan voordelige voorwaarden.  Een deel kon zelfs verdeeld worden met korting, door een subsidie, verkregen via de Koning Boudewijnstichting.

Om een idee te geven … In totaal werden 25.900 chirurgische maskers, 4.390 FFP2 maskers en 7.600 handschoenen verdeeld over een 60-tal verschillende Eerstelijnspartners, van individuele zorgberoepen tot voorzieningen.

Schakelzorgcentrum

De schakelzorgcentra hadden als eerste doel om de ziekenhuizen te ontlasten. Deze centra moesten een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie mogelijk maken, met de nodige flexibiliteit, om zo de ziekenhuiscapaciteit maximaal te kunnen voorbehouden voor complexe zorg en het vrijwaren van niet-essentiële opnames.

Aan ELZ Dender werd gevraagd om een Schakelzorgcentrum voor te bereiden in samenwerking met ELZ Scheldekracht.  Deze stuurgroep werkte niet één, maar twee, locaties tot in de puntjes uit: Ter Sig in Lebbeke voor de Covid + doelgroep en Hotel Otus in Wetteren voor de Covid – doelgroep.

Uiteindelijk bleek het niet nodig om deze centra te openen in onze regio.  Enkel het Schakelzorgcentrum in Aalst diende te openen in Oost-Vlaanderen.

Vraag- en aanbodcoördinatie

Ook toen het zwaartepunt van de COVID-19-epidemie van de ziekenhuizen naar de verschillende zorgvoorzieningen in de eerste lijn verschoof, speelde de ondersteuning door schakelzorgcentra in de (thuisvervangende) zorgvoorzieningen een belangrijke rol. Hun coördinatoren en lokale netwerken stemden de vragen om hulp in hun regio af op het aanbod aan helpende handen.

Onze Eerstelijnszone vormde (en vormt nog steeds) het uniek aanspreekpunt waar de resultaten van de online nodenbevraging en elke nieuwe hulpvraag bij terecht komen. We gingen met de resultaten van die bevraging zelf aan de slag te gaan, verbonden ze met bestaande initiatieven of delegeerden ze naar één of meerdere aanspreekpunten binnen onze eerstelijnszone. Het gaat er dus om de vraagstellers met hun noden in contact te brengen met de bestaande regionale initiatieven en in een tweede tijd te faciliteren tussen vraag en aanbod.

Een 40 tal voorzieningen worden in de Eerstelijnszone Dender op deze manier onder de radar gehouden.  Verschillende voorzieningen onder hen werden de afgelopen maanden ondersteund door het ter beschikking stellen van inhoudelijke expertise van een ziekenhuishygiënist, personeelsondersteuning door gezinszorg en verpleegkundige zorg, materiële ondersteuning, psychosociale ondersteuning, …

Cohortzorg

De diensten voor gezinszorg en de thuisverpleging hebben zich zodanig georganiseerd dat ze de COVID-19 patiëntenstroom konden opvangen in gescheiden cohortzorg teams, waarbij een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe thuisverpleegkundigen exclusief instonden voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de huisarts al potentieel besmet beschouwd worden.

Triage- en Testcentrum

Het Triagecentrum in de Kroonveldlaan te Dendermonde opende reeds op 16 maart haar deuren.

De organisatie is in handen van Huisartsenkring Vehamed, in samenwerking met AZ Sint Blasisus en wordt ondersteund door Stad Dendermonde en het Rode Kruis.

In de opstartperiode werden tot 300 patiënten per dag gezien.