ELZ Mechelen-Katelijne COVID-19

Vanuit de Eertselijnszone proberen we de zorgverstrekkers en inwoners in de regio zo veel mogelijk te ondersteunen tijdens deze uitdagende tijden.

We werken met onze verschillende partners aan oplossingen voor zorgverleners en voor inwoners.

In de navigatie vind je informatie omtrent het coronavirus COVID-19 en de acties van de eerstelijnszone en onze partners.

Hoe zit het nu met de cijfers in ELZ Mechelen-Katelijne?

Bekijk het hier.

Minimum 70% van de inwoners van ELZ Mechelen-Katelijne vaccineren. Een ambitieuze doelstelling die enkel via samenwerking gehaald kan worden. 

Het programmamanagement van de vaccinatiecampagnes in fase 1b en fase 2 zal georganiseerd worden in de schoot van de zorgraad. Net omdat de ELZ als organisatienetwerk in de unieke positie verkeert om alle noodzakelijke partners aan tafel te krijgen. 

Meer info hier.

 

COVID-19 contactcentrum Mechelen-Katelijne

ELZ Mechelen-Katelijne coördineert in samenwerking met de lokale besturen Mechelen en Sint-Katelijne-Waver semiautonoom lokale contact en bronopsporing met als doel


-    maximaliseren van het respect voor de isolatie en quarantaine maatregelen;
-    het ondersteunen van kwetsbare besmette personen in deze crisis;
-    het optimaliseren van het contactopsporingsproces;
-    effectieve bronopsporing
 

Het lokale contactcentrum Mechelen-Katelijne werd opgericht in augustus 2020. 

Focus van contactname door het lokale initiatief is het welbevinden van de besmette persoon en zijn/haar omgeving. Er wordt een luisterend oor geboden voor de bezorgdheden van de inwoners. Huisbezoekers bevragen of er extra hulp nodig is om de isolatie/quarantaine vol te houden. Indien nodig kan hulp van vrijwilligers ingeschakeld worden of kan doorverwezen worden naar reguliere ondersteuningskanalen (sociale diensten, psychosociale ondersteuning,…). De huisbezoekers verstrekken de nodige informatie over de maatregelen die men dient te nemen en hoe men kan proberen vermijden dat gezinsleden besmet geraken.

Vanaf januari 2021 zullen de lokale contacttracers ook het Vlaamse contactcentrum ontlasten. ELZ Mechelen-Katelijne en de 2 lokale bestuuren engageerden zich om in te stappen in scenario 2 zoals voorgesteld door viceminister-president Bart Somers en Vlaams minister Wouter Beke. Dit betekent dat lokaal gebruik gemaakt wordt van de cenrtale scripts en dus ook de risicocontacten worden opgelijst en opgebeld. Naast ontlasting van het centrale systeem trachten we hiermee ook de effciëntie en kwaliteit van het lokale intitiatief te optimaliseren. 

Contacteer het COVID-19 contactcentrum Mechelen-Katelijne: 

contactopsporing@mechelen.be

Persoonlijk beschermingsmateriaal en voorrangspasjes

We gingen zelf op zoek naar mogelijkheden om mogelijkheden om de zorgverleners van de regio te bevoorraden.

We verdeelden:

- Meer dan 400 liter ontsmettende handalcohol

- Meer dan 300 gezichtsschermen

- Een 3500-tal FFP2 maskers

- 2500 Tyvec schorten

- Honderden voorrangspasjes voor zorgpersoneel

- De Mechelse vrijwilligers maakten reeds honderden monsmaskers.

Hiervoor gingen we samenwerking aan met verschillende partners.

goed ab vlotter schenk
Mechelen SKW colruyt  

 

Schakelzorgcentrum

Opdracht 1

Het bestuur van de Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne neemt een trekkersrol op tijdens de voorbereidende fase van het schakelzorgcentrum te Mechelen. Samen met onze partners geven we vorm aan het draaiboek voor Mechelen. Hierbij nemen we de leiding voor het uitwerken van de procedures die het welzijn van zowel bewoners als personeel moeten verzekeren. We bewaken ook de samenwerking tussen de medische cluster en de cluster welzijn. We zoeken naar creatieve oplossingen om sociale deprivatie te beperken en een evenwichtig en gevarieerd animatie menu te kunnen aanbieden op maat van de persoon. Niet altijd even gemakkelijk in een omgeving met COVID-positieve bewoners waar uiteraard ook de nodige regels moeten gerespecteerd worden op vlak van hygiëne en isolatie.

Opdracht 2

Momenteel is het zwaartepunt van de COVID-19-epidemie van de ziekenhuizen naar verschillende zorgvoorzieningen in de eerste lijn verschoven.
Het schakelzorgcentrum kreeg de opdracht om vraag en aanbod te coördineren. De coördinator van ELZ Mechelen-Katelijne aanvraarde de opdracht als coördinator vraag en aanbod voor het SZC Mechelen. Er wordt gebruik gemaakt van de bevraging van het VAZG en de eerstelijnsbarometer. De resultaten van deze bevraging gworden opgevolgd door het dispach team  die de juiste partners zoeken waarnaar de voorziening kan verwezen worden (bv. ziekenhuis, lokaal bestuur, ELZ, HAK,...). Het gaat er dus om de vraagstellers met hun noden in eerste instantie in contact te brengen met de bestaande regionale initiatieven en in een tweede tijd te faciliteren tussen vraag en aanbod.
De rol van het SZC
1.    Vraag verheldering
2.    Delegeren
3.    Netwerk verbinden en faciliteren

  • Kennis en informatie delen in groep
  • Opleiding organiseren
  • Samenwerken met de voorlopige zorgraden

4.    Actief, aanklampend

  • Inventarisatie van risico’s
  • Actieve interventie

5.    Deel goede praktijken!

  • Provinciaal overleg
  • VIVEL

6.    Signaleren aan bevoegde overheden

 

Informeren

Via de website en de nieuwsbrief proberen we zorgverleners zo goed mogelijk te informeren en naar de juiste informatiebronnen toe te leiden.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief