Van hokjesdenken naar een perinataal netwerk.

De eerste duizend dagen (van conceptie tot de leeftijd van 2 jaar) zijn cruciaal voor de gezonde ontwikkeling van een kind. Ieder kind verdient een gelijke kans op een gezond en gelukkig leven. De basis hiervoor is een veilige hechting tussen ouders en kind. Een (eerste) zwangerschap heeft een grote impact op het leven van een gezin en brengt veel twijfels met zich mee. De juiste informatie en een goede ondersteuning van ouders (in spe) kunnen een verschil maken. Daarom is het belangrijk dat er voldoende informatie en zorg aanwezig is om deze belangrijke periode voor gezinnen op te vangen. Er is reeds een ruim zorgaanbod, maar het is nog niet voldoende gestructureerd, op elkaar afgestemd en de zorg is gefragmenteerd. De verkorting van de ligdagduur zorgt ervoor dat de eerste lijn erg belangrijk wordt.

Genoeg redenen om te starten met een netwerk rond zwangerschap en geboorte en om samen een 'Perinataal Zorgpad' uit te schrijven. In maart 2018 gingen we met een groep zorgverleners aan de slag, onder leiding van LMN Noorderkempen. Meer dan een jaar zijn er verschillende werkgroepen samengekomen om een goed uitgewerkt en duidelijk Zorgpad op te stellen waarin gedeelde zorg en verantwoordelijkheid centraal staan. Het bevat richtlijnen rond zwangerschap en geboorte en een duidelijke taakverdeling. Het zijn algemene richtlijnen met extra aandacht voor bepaalde risico’s zoals endocrinologische problemen of gezinnen in een kwetsbare situatie. Door nauw samen te werken en reeds tijdens de zwangerschap aandacht te besteden aan kwetsbaarheid, hopen we preventief te kunnen werken door risico’s te signaleren en met een prenataal plan van aanpak snel te kunnen inspelen op noden.

Hieronder kan u de volledig uitgeschreven versie van het perinataal zorgpad raadplegen, alsook de aparte hoofdstukken: