Wat is een zorgraad?

Een zorgraad stuurt een eerstelijnszone aan en bestaat als vzw uit een bestuursorgaan en een algemene vergadering.

Opdrachten zorgraad

De zorgraad van ELZ Noorderkempen heeft vijf prioritaire taken:

  1. Afstemming organiseren tussen de zorgaanbieders onderling, tussen de zorgaanbieders en andere organisaties, diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod, alsook tussen de zorgaanbieders en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers;
  2. Interdisciplinaire samenwerking stimuleren waaronder ook gegevensdeling, tussen de zorgaanbieders binnen de eerstelijnszones;
  3. Kringwerking stimuleren: het ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig toegetreden zorgaanbieders groeperen die binnen een eerstelijnszone hun beroepsactiviteit uitoefenen;
  4. De ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal (GBO) ondersteunen, voor wat betreft de afstemming en samenwerking met zorgaanbieders en het realiseren van een maximale rechtentoekenning en toegang tot diensten en voorzieningen;
  5. Gegevens voor de Sociale Kaart aanleveren.

Samenstelling zorgraad

Cluster gezondheid

Kandidaat

Discipline

Roel Van Giel

Huisarts Kalmthout

Voorzitter Domus Medica

Lieven D'Hauwers

Klinisch psycholoog Kapellen

Voorzitter psychologenkring 29XX

Ben Arnouts

Kinesist Kalmthout

Bestuurslid Noord-Antwerpse Kinekring

Cindy De Roeve

Apotheker Nieuwmoer

Regioverantwoordelijke KAVA

Dirk Pauwels

Thuisverpleegkundige

Voorzitter thuisverpleegkundigenkring Noorderkempen

Sara Vermeiren

Diëtist en diabeteseducator

Lid diëtistenkring Noorderkempen

Cluster lokale besturen

Kandidaat

Organisatie

Karina Hans

Schepen Brasschaat

Voorzitter bijzonder comité sociale dienst

Essen

Greet Buysen

Adjunct - algemeen directeur Kalmthout

El Hassan Aouraghe

Directeur burger & welzijn

Frank Remy

Adjunct - algemeen directeur Wuustwezel

Kristien Van Holderbeke

Hoofdmaatschappelijkwerker OCMW Kalmthout

Cluster welzijn

Kandidaat

Organisatie

Theo Verbist

Afdelingshoofd ouderenzorg OCMW Brasschaat

Guy Henkens

Overkoepelend campusdirecteur vzw Zonnewende Kapellen
en vzw St. Michaël Essen

Lode Draelants

Directeur zorgregio Antwerpen Familiehulp vzw

Solidaris

Ann Castrel

Beleidscoördinator CAW Antwerpen

Cluster personen met een zorg - en ondersteuningsnood (PZON)

Kandidaat

Organisatie

Mie Laureys

Beleidsvrijwilliger Samana

An Dingemans

Expert eerste lijn en externe relaties I-mens

Cluster optionele partners

Kandidaat

Organisatie

Joost Baert

Directeur AZ Klina

Johan Vermeeren

Algemeen directeur Spectrum vzw

Chanal Van Overvelt

Directeur mobiele ondersteuning OLO

Dagelijks bestuur

Bestuurder Functie

Cindy De Roeve

Voorzitter

Greet Buysen Ondervoorzitter
Guy Henkens Lid
Joost Baert Lid
Ben Arnouts Lid

Algemene vergadering

Leden algemene vergadering

Hieronder vind je de leden van onze Algemene Vergadering:

Ben je werkzaam binnen zorg of welzijn in ELZ Noorderkempen? Ben je patiënt of mantelzorger in onze zone? Dan kan je je kandidaat stellen voor de Algemene Vergadering van ELZ Noorderkempen via onderstaand formulier! Het bestuursorgaan verzamelt en evalueert de kandidaturen.