ELZ RITS neemt deel aan vormingstraject 'buurtgericht empowerend werken'

  • 31 mei 2022

Enkele zorg- en hulpprofessionals uit Eerstelijnszone RITS namen deel aan het vormingstraject ‘Buurtgericht empowerend werken' van hogeschool UCLL. Dit traject, dat bestaat uit een inspiratiemodule en twee workshops, maakt deel uit van een overkoepelend Europees onderzoeksproject, Empowercare.

Het leertraject wordt ontwikkeld in het kader van het Europese Empowercare-project. Empowercare is een Interreg VA 2Seas-project. Het doel van het project is veerkrachtige gemeenschappen te creëren alsook kwetsbaarheid en eenzaamheid te verminderen, door middel van een holistische gemeenschaps-ontwikkelende strategie die inzet op de onbeantwoorde zorg- en ondersteuningsnoden van 65-plussers en vijftigers met één of meer chronische ziektes.

 

Empowercare RITS