ELZ RupeLaar coördineert lokaal contactonderzoek in Rupelgemeenten en Aartselaar

  • 22 augustus 2020

Sinds 6 augustus coördineert het COVID-19 van Eerstelijnszone RupeLaar het lokaal contactonderzoek in de Rupelgemeenten en Aartselaar. Veel aandacht bij dit contactonderzoek gaat uit naar contacten die kwetsbaar zijn. Het contactonderzoek verkort de duur tussen het ontstaan van de symptomen en het starten van isolatiemaatregelen, zodat de overdracht beperkt blijft. Thuisisolatie is daarbij een essentiële maatregel. De goede opvolging daarvan hangt af van de huisvesting, het sociaal netwerk en de kennis van de ziekte bij de patiënt. De ELZ zorgt er voor dat eenzelfde werkwijze door de telefonisten wordt gebruikt qua vragenlijst en rapportering.