ELZ Schelde en Leie zet in op valpreventie! – 12E week van de valpreventie

Vallen gebeurt sneller dan we denken en een blijvende aandacht hiervoor is van cruciaal belang, want willen we niet allemaal een val voorkomen? In dat geval hebben we goed nieuws, want het BE-EMPOWERed pilootproject van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) is dit voorjaar in onze eerstelijnszone van start gegaan. Dit pilootproject zet in op valpreventie zodat we er samen voor kunnen zorgen dat 65-plussers actief en gezond blijven. We zetten dus niet alleen tijdens de 12de Week van de Valpreventie hierop in, maar het hele jaar door!

Met het BE-EMPOWERed pilootproject willen ELZ Schelde en Leie en het EVV het aantal valincidenten bij 65-plussers verlagen. Dit gebeurt door verschillende interventies in eerstelijnszones te implementeren en te evalueren. Het BE-EMPOWERed pilootproject heeft als doel om valpreventie interventies te implementeren en te evalueren in de thuissetting. Met het BE-EMPOWERed programma beogen we een betere opname en integratie van zulke interventies in de dagelijkse praktijk van professionele zorgverleners en een hogere participatiegraad van 65-plussers. De ambitie van het project is om het aantal valincidenten en gerelateerde ziekenhuisopnames te doen afnemen, zodat 65-plussers daarbovenop zich veiliger en zekerder voelen.

Meer informatie over het BE-EMPOWERed programma

Het belang van dit project wordt onderstreept door Dr. Johan Matthijs, huisarts en voorzitter van Eerstelijnszone Schelde en Leie, omdat valincidenten qua aantal en morbiditeit significant stijgen met de seniorenleeftijd. Daarbovenop geeft hij aan dat binnen ELZ Schelde en Leie er een duidelijke meerderheid is aan senioren ten opzichte van het Vlaams gemiddelde en dat de valincidenten momenteel niet of onvoldoende in kaart zijn gebracht of gerapporteerd. Vandaar de interesse om met dit pilootproject aan de slag te gaan.

In maart 2023, werden de eerste avondworkshops voor zorgverleners in onze eerstelijnszone georganiseerd en in april 2023, zijn de eerste groepsprogramma’s voor 65-plussers begonnen. We kijken terug op een interessante en verbindende start!

valpreventie workshops ELZ Schelde en Leie

Ook in het kader van de 12de Week van de Valpreventie zetten we in op het voorkomen van vallen. Deze week staat in teken van bewegen en meer bepaald wandelen. Het EVV heeft wandelgidsen voor 65-plussers, zorgverleners en lokale besturen ontwikkeld.

Zoals dr. Johan Matthijs, voorzitter van de zorgraad ELZ Schelde en Leie, terecht opmerkt: "Doen is, samen doen en blijven doen!" Want alleen door samen te werken, kunnen we ervoor zorgen dat 65-plussers actief en gezond thuis kunnen blijven wonen.

Meer informatie

Heb je het helemaal warm gekregen van het BE-EMPOWERed project of ben je nieuwsgierig en wil je meer over het project te weten komen? Neem dan snel een kijkje op onze website voor meer informatie en hou de nieuwe data van de workshops en het groepsprogramma in de gaten.