ELZ WE40 zoekt: Diëtist(e) om te zetelen in de zorgraad

 • 17 november 2021

Eerstelijnszone WE40 is op zoek naar een diëtist(e) die haar bestuursorgaan komt versterken. Deze positie werd tot op heden ingevuld door Eva Debie, maar door omstandigheden kan zij het mandaat niet verder opnemen.

Onze eerstelijnszone omvat vier gemeenten (Beernem, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem) en wil verbindend werken naar alle lokale partners die zorgen voor personen met een zorg- en/of ondersteuningsnood en/of -vraag.

We werken met verschillende ‘clusters’ waarin gezeteld kan worden. De vijf clusters zijn:

 1. Gezondheidszorg,
 2. Welzijnszorg,
 3. Lokale besturen en Huizen van het Kind,
 4. De personen met een zorg- en/of ondersteuningsnood en/of vraag en hun mantelzorgers,
 5. Optioneel

Als diëtist(e) zetel je in de cluster gezondheidszorg.

 

Wat verwacht eerstelijnszone WE40 van jou?

 • Partner zijn binnen ELZ WE40
 • Een actieve werking of vertegenwoordiging van een werking binnen de grenzen van ELZ WE40
 • Zich kunnen scharen achter de visie zoals te vinden op https://www.eerstelijnszone.be/missie-en-visie-elz-we40
 • Denken gericht naar de persoon met zorg- en ondersteuningsnoden
 • Actief meedenken tijdens de bestuursvergaderingen en in werkgroepen, dit om bij te dragen tot het realiseren van de doelstellingen
 • We vergaderen maandelijks (behalve in juli en augustus). De vergaderingen vinden afwisselend over de middag of ’s avonds plaats.
 • Deelname aan werkgroepen hangt af van je interesse en de link met je cluster.

 

Wat zijn de voordelen?

 • Je kan mee werken aan een verbindend project waarvan zowel de Vlaamse overheid als een lokale, grote, diverse groep mensen wil dat het de personen met zorg- en ondersteuningsnoden ten goede komt;
 • Je bent op de hoogte van het reilen en zeilen van de eerstelijnsgezondheidszorg in jouw werkingsgebied.
 • Je kunt mee een steentje bijdragen aan het beleid op vlak van zorg en welzijn in onze regio.

 

Hoe zich kandidaat stellen?

 • Je kandidatuur kan gericht worden aan info@we40.be, graag tegen 5/12

 

Vragen rond kandidatuurstelling? Graag nog wat meer info?

Je kan je steeds wenden tot info@we40.be of 0485/22.44.77 voor meer uitleg rond onze eerstelijnszone.

 

Verder verloop

Je kandidatuur wordt voorgelegd aan de zorgraad.

Geïnteresseerden in onze nieuwsbrief kunnen zich steeds inschrijven via dit webformulier.

Je kan ook steeds terecht op https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-WE40 voor meer info.