ELZ Westhoek - Covid-richtlijnen vanaf 01/09/21 voor kinderopvang en scholen

Contactopvolging, quarantaine en testing in de kinderopvang, kleuterklas, lager en secundair onderwijs vanaf september 2021

De richtlijnen zijn ‘grosso modo’ dezelfde gebleven als vorig schooljaar.

 

Kinderopvang - kleuterklas en lager onderwijs

Een kind is een bevestigd Covid-19 geval:
Alle kinderen en de verzorger(s)/leerkracht(en) : laag-risico contacten (LRC).

Bij een cluster of vanaf 2 bevestigde gevallen in één vaste kinderopvangbubbel/ klas binnen een periode van 14 dagen waarbij de besmetting hoogst waarschijnlijk niet buiten de vaste kinderopvangbubbel/ klas is opgetreden:
Kinderen: Quarantaine (Q) gedurende 10 dagen
NB: Voor kinderopvang :  optionele keuze van de ouder(s) voor testafname op Dag 1 (D1) en Dag 7 (D7) met dan stop Q indien de test op D7 negatief is.
Verzorger / leerkracht: maatregelen brede maatschappij

De verzorger/leerkracht is een bevestigd Covid-19 geval:
Alle < 6 jarigen: hoog-risico contacten (HRC)
D.w.z. quarantaine 10 dagen en 2 testafnames op D1 en D7, met stop Q bij een negatief resultaat van de test op D7.
6 -12 jarigen: doorgaans te beschouwen als HRC (hele vaste klas). De leerkracht loopt immers rond in de klas en een individuele beoordeling is praktisch vaak onhaalbaar.
 

Buitenschoolse activiteiten

Een kind is een bevestigd Covid-19:
Alle kinderen en de volwassene(n) die de activiteit begeleid(t)(en) : LRC. ​​​​​​

Een begeleidende volwassene is een bevestigd Covid-19 geval:
De contactopsporing en de identificatie van de LRC en HRC gebeurt op basis van een individuele risicobeoordeling waarbij de specifieke context wordt geanalyseerd ( bv. grootte van de groep, frequentie en intensiteit van de contacten, ruimte, e.a.).

 

Secundair onderwijs

Vanaf september 2021

Een kind of een leerkracht is een bevestigd Covid-19 geval:
Een risicoanalyse met identificatie van de LRC en HRC gebeurt volgens de algemene regels.
NB: HRC zijn personen met echt fysiek (knuffel)contact of cumulatief contact met een bevestigd geval gedurende > 15 min op < 1,5 m (en zonder masker) in of buiten de klas.
 

Ten vroegste vanaf oktober 2021 en pas na evaluatie van de maatregelen en van de epidemiologische toestand / voortgang van de vaccinatiecampagne:

Een kind of een leerkracht is een bevestigd Covid-19 geval:
​​​​​​​Indien een nog nader te bepalen % van de leerlingen in de betrokken school gevaccineerd is en/of een bepaalde lokale (bvb. buurt, wijk, (deel)gemeente, provincie) vaccinatiegraad niet is bereikt: idem als supra : risicoanalyse met identificatie van de LRC en HRC volgens de algemene regels.

Indien een nog nader te bepalen %  van de leerlingen in de betrokken school volledig gevaccineerd is en/of een bepaalde lokale (bvb. buurt, wijk, (deel)gemeente, provincie) vaccinatiegraad is bereikt : vereenvoudigde risicoanalyse

 • Leerlingen worden automatisch beschouwd als LRC
 • Leerkracht(en) die HRC zijn (d.w.z. echt fysisch (knuffel)contact of cumulatief contact gedurende > 15 min op < 1,5 m, zonder maskers, in of buiten de klas) volgen de maatregelen volgen zoals toegepast in de brede maatschappij
  ​​​​​​​

Ter herinnering: maatregelen in de brede maatschappij

Voor de HRC:

 • Indien volledig gevaccineerd: in quarantaine en 2 testafnames op D1 en D7. Bij negatief resultaat van de eerste test op D1 stopt de quarantaine. Zonder test duurt de quarantaine 10 dagen.
 • Indien herstelcertificaat: testafname enkel bij symptomen (om vals-positieve resultaten te vermijden), geen quarantaine.
 • Indien niet/onvolledig gevaccineerd: in quarantaine en 2 testafnames op D1 en D7. Bij negatief resultaat van de test op D7 stopt de quarantaine. Zonder test duurt de quarantaine 10 dagen.
  ​​​​​​​

​​​​​​​Voor de LRC:

 • Indien volledig gevaccineerd: geen maatregelen
 • Indien niet/onvolledig gevaccineerd: Geen maatregelen (geen contacttracing, geen testafname, geen quarantaine). Wel elk contact met kwetsbare personen vermijden.

 

Testing bij symptomen:

Indien een kind in de lagere school of in de middelbare school Covid-19 symptomen vertoont die compatibel zijn met Covid-19 (cfr. https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing) dient een test plaats te vinden.

Bij kinderen in de kinderopvang of in de kleuterklas (< 6 jaar) met mogelijke covid-19 symptomen is een test niet nodig, tenzij het kind een hoog- of een laag-risicocontact had met iemand van buiten het gezin (bvb. ander positief kind of positieve leerkracht in dezelfde klas of opvangbubbel).

 

Deze richtlijn gaat in op 1 september 2021 en is beschikbaar op de website van Sciensano.

Bron: Team infectiebestrijding en vaccinatie, Afdeling Preventie, Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen