ELZ Westhoek Covid Update Week 21

Week 21 > 22/05/2021-28/05/2021
 

Covid

Ventilatie als middel in de strijd tegen COVID-19
Op 17 mei 2021 organiseerde het Agentschap Zorg en Gezondheid een online infosessie over ventilatie en COVID-19 voor de sectoren die de richtlijnen rond ventilatie in hun protocollen moeten inschrijven. U kan de opnames bekijken op de website van het agentschap.
 
Zomerplan
Het Overlegcomité nam vorige week een aantal beslissingen rond ‘het zomerplan: in 4 stappen naar een normaler leven’. Als de cijfers het toelaten, is het vanaf 9 juni weer mogelijk om buitenactiviteiten te organiseren voor maximaal 400 personen. Vanaf 1 juli mogen er in dat geval buiten tot 2.500 personen aanwezig zijn. Uiteraard moeten de veiligheidsmaatregelen daarbij gerespecteerd worden en moet alles eerst via ministerieel besluit goedgekeurd worden.
 
 
Vaccinatiecentra

Snel oproepbare reservelijst (geboortejaren 1966 - 1976)
De vaccinatiecentra in Ieper en Poperinge werken zowel met gekende QVax-reservelijst als met een ‘Snel Oproepbare Reservelijst’. QVax wordt gebruikt voor vaccins die over zijn in de loop van de prikdag en tegen het einde van die dag geprikt moeten worden. De Snel Oproepbare Reservelijst is voor vaccins die over zijn op het einde van de prikdag en ONMIDDELLIJK geprikt moeten worden. Mensen van geboortejaren 1966-1976 kunnen deze week intekenen op deze lijst via deze link.

Tevredenheid
98% van de Vlamingen zijn tevreden over de vaccinatiecentra. Dat blijkt uit een enquête die de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur liet uitvoeren bij 10 verschillende vaccinatiecentra, 1.204 bezoekers vulden ze in. De respondenten zijn vooral tevreden over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de vaccinatiecentra, ze werden ook goed onthaald door de medewerkers en de vrijwilligers. In juni zullen de vaccinatiecentra ongeveer 3,2 miljoen vaccins zetten.
 

En verder?

Preventieplatform
Als de coronacrisis ons één iets leert, is dat we voluit de kaart moeten trekken van preventie. De tijd dringt. Ons land hinkt achterop. Slechts 2,2% van de gezondheidszorguitgaven vloeit naar preventie. Wordt het geen tijd dat wij, als welvarend land, op zijn minst het Europees gemiddelde halen (3,1%) en idealiter de kroon spannen door dit budget op te trekken naar 5%? Logo Midden-West-Vlaanderen nam, samen met de Vlaamse Logo’s, het initiatief om een preventieplatform op te starten, dit i.s.m. 15 toonaangevende experten. Het gloednieuwe preventieplatform streeft ernaar om in alle sectoren en op alle beleidsniveaus en -domeinen (Health in All Policies) een verhoogde aandacht en investering voor gezondheidsbevordering & ziektepreventie te bewerkstelligen. Pleiten voor gezonde leefstijl als extra coronabasismaatregel vormt alvast het eerste wapenfeit. Meer info in dit opiniestuk.
 

Kalender

Webinar De ZorgSamen: Veerkrachtig Leidinggeven
Bedoeld voor alle leidinggevenden die werken in zorg en welzijn.
Sprekers: Kris Vanhaecht, Margot Cloet, Erik Franck en Tine Daeseleire.
Gaat door op zaterdag 29 mei om 10u en duurt 60 à 90 minuten. 
Inschrijven kan hier.

Webinar Vivel: Dematerialisatie – Elektronisch voorschrijven en afleveren
Richt zich vnl. tot apothekers, huisartsen, specialisten, tandartsen, vroedvrouwen en bij uitbreiding tot alle eerstelijnsprofessionals binnen de gezondheidszorg.
Gaat door op maandag 31 mei van 12u tot 13u.
Informatie en inschrijving via deze link.

Week van de Verbondenheid
Bond zonder Naam en Samenlevingsopbouw nodigen je uit om samen op te komen voor meer menselijke warmte en zachte verbondenheid. Gaat door van 28 mei tot 6 juni.
Meer info vind je op deze website.

Zorgforum ELZ Westhoek vzw
Op donderdag 17 juni om 20u organiseert Eerstelijnszone Westhoek haar algemene vergadering en zorgforum voor alle zorg- en welzijnsprofessionals van de eerstelijnszone. Het psychosociaal aanbod staat in de kijker. Inschrijven kan via deze link.

Dag van de Mantelzorger
Woensdag 23 juni staat in het teken van de stille krachten die dagelijks de zorg voor iemand anders op zich nemen, nl. de mantelzorgers. Op die dag steken we hen een hart onder de riem.
 

Vragen / Opmerkingen 

Heeft u opmerkingen of vragen voor het Covidteam op dinsdag 1 juni, dan horen wij dit graag via heleen.debaene@elzwesthoek.be.

De volgende editie van onze update mag u verwachten op maandag 7 juni.
 

Overzichtstabel besmettingen en volgens leeftijd per gemeente

Periode week 21: 22 tot 28 mei 2021
 
ade46907-16d8-8ffa-9b67-e610f7aacebb.png
De gekleurde kolommen geven aan in welke alertfase een gemeente zit volgens de Zorgatlas/controletoren.
Deze week bleef het aantal indexpatiënten op een zelfde niveau.

In alle gemeentes zijn meerdere leeftijdscategorieën zichtbaar.  Naast blauwe balken, zie je ook grijze balken. Dit is het aantal indexpatiënten die nog niet gecontacteerd werden. Dit wordt verder opgevolgd door de Vlaamse contacttracers en ELZ.  

Het vaccinatie-effect is duidelijk zichtbaar in de categorie 65+ met een veel minder groot aantal indexpatiënten.Evolutie aantal indexen in Eerstelijnszone Westhoek

Week 19
204feb6f-0795-ac5a-dcbb-2c902a83a855.png

Week 20
3b25befd-2b7b-04fe-f31f-fe4c8e2d0589.png


Overzicht per gemeente

2dd9d616-6ff3-7fe0-cf4d-6c66ddc533ab.png
39ed63bc-be8d-b8f8-5add-c376b0e715d2.png

056cfaa2-16df-e287-7406-a25d847c6fc7.png
55aa6f84-df76-f33a-e1e8-d3839348d681.png
ef3f1822-0570-266d-1a21-1264f36469bf.png435a50de-9515-e680-4d99-2a440dcb5635.png
1d7e9389-944f-782f-0425-666ef71ef175.png
bbe8734b-8bea-afc8-9ddb-4fa887f23e1e.png
b8eb6c23-2120-78c9-7de9-22ef483de2c9.png

e4f6a47d-c66d-d9de-5b09-8e927af46427.png
c357ceaf-f451-c2a3-9136-5a84687779fa.png
bb10504f-b39e-09cf-c7b9-a648f2610252.png