ELZ Westhoek Update Week 22

Week 22 > 29/05/2021 - 06/06/2021 

 

70040cfd-b17d-9f98-87da-76c2552a2591.jpg

 Cijfers 
We blijven hetzelfde testbeleid hanteren en zien dat het aantal nieuwe besmettingen in onze eerstelijnszone spectaculair gedaald is, maar liefst met 66% t.o.v. vorige week, zoals u kan zien in de cijfergegevens onderaan deze Update.

 10 tips om veilig van de zomer te genieten 
Op het Overlegcomité van 04.06.2021 werden 10 tips meegegeven om veilig van de zomer te genieten:

 1. Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
 2. Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
 3. Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
 4. Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
 5. Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
 6. Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
 7. Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
 9. Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.

Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

Meer info over vrij en veilig reizen vindt u op de website 'Belgium'.

 

 

6ae798a0-cf63-fa72-8fa8-d4ce6dbc33a2.jpg

 Callcenter overbevraagd 
Graag willen we oproepen om ook via uw kanalen te communiceren dat de vrijwilligers in het callcenter overbevraagd zijn (vooral i.v.m. verplaatsen van afspraken) en dat het ook volgende week zéér druk zal zijn. Graag aan uw cliënten / burgers vragen dat ze hun vaccinatie-afspraken zoveel mogelijk nakomen, want er zijn weinig mogelijkheden om te schuiven. Indien echt noodzakelijk om de afspraak te verplaatsen, dan kunnen burgers dit zelf online doen, liefst zo weinig mogelijk via het callcenter.

 Digitale campagne naar de jongere doelgroepen 
Ondertussen loopt het vaccineren als een trein en komt ook de vaccinatie van jongere doelgroepen dichterbij. Op 30 mei startte de campagnegolf naar de -25-jarigen. Met zomerplannen in het hoofd en meer versoepelingen is er een risico dat sommige jongeren niet meer bereikt worden met informatie. Steun daarom maximaal deze campagne en probeer de jongeren in uw regio via alle mogelijke kanalen te bereiken. De campagnematerialen vindt u hier.

 Snel oproepbare reservelijst 

Klik hier voor inschrijving op de snel oproepbare reservelijst voor het vaccinatiecentrum. Vanaf deze week is er geen begrenzing meer op geboortejaar, er wordt wel opgeroepen van oud naar jong.

 Inhaalvaccinatie 

Er komt een extra vaccinatieronde aan het einde van de zomer, voor iedereen die om welke reden dan ook de tweede prik heeft gemist. Voor hen bestaat de mogelijkheid een inhaalvaccinatie te halen. Belangrijke informatie i.v.m. de inhaalvaccinatie is terug te vinden op de website van www.laatjevaccineren.be op deze pagina.

 Regionale verschillen in vaccinatieleeftijd 
De beschikbare vaccins worden evenredig verdeeld over de vaccinatiecentra, op basis van de bevolkingssamenstelling per regio en op basis van het aandeel mensen met aandoeningen per regio. Toch verschillen soms de leeftijdsgroepen die in de vaccinatiecentra aan de beurt zijn. Daar zijn verschillende verklaringen voor:

 • Voornamelijk door verschillen in de vaccinatiegraad. De vaccinatiegraad is in alle regio’ s in Vlaanderen zeer hoog, maar zelf kleine verschillen in de vaccinatiegraad bij een aantal voorafgaande leeftijdsgroepen maakt dat er meer vaccins vrijkomen voor de volgende leeftijdsgroepen. De bevolkingssamenstelling in een regio kan die vaccinatiegraad beïnvloeden, er kan bv. hogere vaccinatiewil zijn bij oudere leeftijdsgroepen.
 • Verschillen in het moment van het uitsturen van de uitnodigingen.

De leeftijdsgroepen tussen 40-65 gaan snel vooruit: een groot aandeel is immers al gevaccineerd bij risicopatiënten. Verschillen in snelheid van uitnodiging van een aantal leeftijdsgroepen kunnen dus veel kleiner zijn dan ze lijken en worden snel ingehaald met de hoge wekelijkse volumes.

 

 

dda8462b-0f66-fb0f-4521-77e516adb863.jpg

 Bekendmakingsfilmpje psychosociaal aanbod ELP 
Het project EersteLijnsPsychologische Zorg Kwadraat (ELP) heeft een bekendmakingsfilmpje gemaakt om het huidige psychosociaal aanbod (gesprekken bij een eerstelijnspsycholoog aan verlaagd tarief) onder de aandacht te brengen voor doelgroep: kinderen en jongeren – volwassenen – ouderen. ELP is een federaal project aangestuurd door de netwerken Geestelijke GezondheidsZorg om zo het aanbod en de toegankelijkheid van de eerstelijn uit te bouwen.

We merken dat heel veel mensen (het ruime publiek) niet op de hoogte zijn. Door het verspreiden en vertonen van dit filmpje in jullie setting, helpen jullie mensen vlugger hun weg vinden wanneer ze het moeilijk hebben. Een oproep dus, om te delen via sociale media, via mailing en de vraag om het filmpje waar mogelijk te vertonen in wacht- en onthaalruimtes. Alvast de ziekenhuizen, vaccinatiecentra en huisartsen zijn hiermee reeds van start gegaan. Het filmpje is te vinden in deze link.

Meer info over het project kan u vinden op www.elpkwadraat.be.
Alvast bedankt voor de medewerking in de verspreiding van deze informatie naar de cliënten / burgers.

 

 

b10474df-1b52-393f-65ea-43e7d2af4857.jpg

 Webinar 
Onze collega’s van de Eerstelijnszone Oostkust organiseren op dinsdag 8 juni om 13 uur tot 15u een gratis Webinar: “Herwonnen vrijheid in zicht! Hoe kan je begeleiden bij de Covid-19-exitstrategie?
Inschrijven is verplicht. Sprekers van dienst zijn prof. dr. Maarten Vansteenkiste (motivatiepsycholoog en hoogleraar UGent) en Sébastien Vernieuwe (orthopedagoog en psychotherapeut actief binnen onze Eerstelijnszone). De link naar meer info rond de inhoud en de sprekers vindt u hier.


 Zorgforum ELZ Westhoek vzw 

Op donderdag 17 juni om 20u organiseert Eerstelijnszone Westhoek haar algemene vergadering en zorgforum voor alle zorg- en welzijnsprofessionals van de eerstelijnszone. Het psychosociaal aanbod staat in de kijker. Inschrijven kan via deze link.


 Dag van de Mantelzorger 
Woensdag 23 juni staat in het teken van de stille krachten die dagelijks de zorg voor iemand anders op zich nemen, nl. de mantelzorgers. Op die dag steken we hen een hart onder de riem. Mantelzorgers en zij die met hen samenwerken kunnen voor informatie, actuele kennis, interessante tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten  terecht op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg -  https://www.mantelzorgers.be/ In West-Vlaanderen loopt de actie #WVLmanteltmee. Materialen om de actie mee uit te dragen kan je vinden via de website wvlzorgt.be.

 

 

2b9336ae-2616-427a-4914-494b0e54d266.jpg

De volgende editie van onze update mag u verwachten op maandag 14 juni.
Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit graag via info@elzwesthoek.be.
De informatie die u in deze ELZ Westhoek Update leest, mag verder verspreid worden

 

 

33122baa-cc26-a238-5384-ac56d95bdb27.jpg

 

8e954ea1-5b78-cbde-babe-250f9f5607db.png

De gekleurde kolommen geven aan in welke alertfase een gemeente zit volgens de Zorgatlas/controletoren. Deze week bleef het aantal indexpatiënten op een zelfde niveau. In alle gemeentes zijn meerdere leeftijdscategorieën zichtbaar.  Naast blauwe balken, zie je ook grijze balken. Dit is het aantal indexpatiënten die nog niet gecontacteerd werden. Dit wordt verder opgevolgd door de Vlaamse contacttracers en ELZ. Het vaccinatie-effect is duidelijk zichtbaar in de categorie 65+ met een veel minder groot aantal indexpatiënten.

5536b1c4-b987-85e2-a708-3d6c5f843675.png7e8dae43-5701-452c-8980-dec7a17b62fb.png8fae082f-2f38-5575-87cd-767df1f9d195.png9a95083a-964c-8f09-6837-179dbfc34b7d.png

 

fb3b2d67-3ddd-64a6-ea1e-64524be2104d.png

 

7ed4be45-8525-e9ec-a38e-27e1325d7dff.png

d2d08003-27fa-cd73-6b28-15259c14e9eb.png

 

b0f9230e-0408-81c6-2941-5ab3e3c2c87b.png24928c28-376e-c2ae-0a66-1fe7ec344cde.png07965d7c-e89f-53ca-472c-cd27255f6b41.png