ELZ Westhoek * Update week 25

Week 25 > 21/06/2021 - 27/06/2021

70040cfd-b17d-9f98-87da-76c2552a2591.jpg Mondmasker 
De provinciegouverneur, Carl Decaluwé, heeft de verplichting om een mondmasker op zak te hebben, opgeschort vanaf 27/06/2021. In winkels, bij verplaatsing in de horeca, op het openbaar vervoer, op een evenement of drukke plaats... blijft de mondmaskerplicht gelden. Alleen de plicht om altijd een masker op zak te hebben, valt weg. De gouverneur maant hierbij wel aan tot voorzichtigheid: "Vergeet de regel van social distancing niet. De federale mondmaskerplicht verandert niet."

 Reizen 
Op onze website vindt u een duidelijke poster i.v.m. covid en reizen: klik hier.
Indien u deze poster op A3 wenst af te drukken, mail dan naar info@elzwesthoek.be.

 Infofiche 'Blijf alert' - zomereditie 
Er is bezorgdheid over het openstellen van de grenzen en het binnenbrengen van de (besmettelijke) varianten. Daarom moeten alle reizigers die terugkeren alert zijn voor symptomen. De infofiche 'Blijf alert' werd aangepast aan de zomercontext door LOGO Midden-West-Vlaanderen, ELZ Midden-West-Vlaanderen, ELZ RITS en ELZ Westhoek. Bij deze een warme oproep om de fiche zo breed mogelijk te verspreiden en gebruiken.

80acace5-b44b-ab54-acd1-ea83d015c318.png

 App Coronalert 
Coronalert, de gratis app in de strijd tegen COVID-19, kreeg een update. De app werd gebruiksvriendelijker gemaakt en ook op technisch vlak zijn er verbeteringen. Naast de contactopsporing blijft Coronalert belangrijk in deze crisis om anonieme contacten te waarschuwen in geval van een besmetting. Motiveer dus uw medewerkers, collega's, cliënten, burgers, ... om de app te downloaden en te gebruiken. Campagnemateriaal hiervoor is te verkrijgen via deze link

 

6ae798a0-cf63-fa72-8fa8-d4ce6dbc33a2.jpg Vaccinatietwijfelaars 

ELZ Westhoek heeft een flyer gemaakt om vaccinatietwijfelaars te overtuigen. Indien u deze graag in groter formaat wenst te ontvangen, stuur ons een mailtje.
154ea671-6d34-2d3d-f94b-f54724015da7.png6b740697-0e36-8911-dc55-d03defb28a04.pngELZ Westkust en Polder realiseerde een scheurblok met infoblaadjes en via Logo kan je gebruik maken van deze gespreksleidraad om op een motiverende, niet-dwingende wijze te communiceren met je doelgroep over COVID-19-vaccinaties.
 
 Herkansing 
De komende weken zullen nog een paar honderdduizenden jongeren hun uitnodiging voor de vaccinatie ontvangen. Stilaan iedereen in Vlaanderen heeft een eerste kans gekregen om zich te laten vaccineren. Een paar honderdduizenden mensen zijn echter niet ingegaan op die uitnodiging, zij krijgen binnenkort een tweede kans:
  • Zij kunnen zich vanaf woensdag 30/6 opnieuw opgeven als reserve via QVAX.
  • Zij zullen ook opnieuw per post een uitnodiging tot vaccinatie krijgen, nadat alle 16+'ers in hun regio hun uitnodiging hebben ontvangen. Wie de eerste keer geweigerd heeft, moet eerst zijn weigering intrekken via QVAX.
Meer info over de herkansing vind je hier.

 Vaccineren en jongeren 
Jongeren zijn minder vaccinatiebereid dan oudere leeftijdsgroepen. De Vlaamse overheid voorziet materialen op maat van jongeren om hen te informeren en motiveren via hun YouTube-kanaal van ZorgEnGezondheid: Coronavaccinatie (18-24).
Stad Ieper organiseerde op 22 juni "2 prikken, 1000 party's", waarbij een huisarts, klinisch bioloog en medewerker van het vaccinatiecentrum vragen beantwoordden van jongeren: Herbekijk de Facebook Live.
Stad Poperinge bracht, samen met LOGO en andere partners, een filmpje tot stand om de jongeren een hart onder de riem te steken om nog even vol te houden.
 
 
dda8462b-0f66-fb0f-4521-77e516adb863.jpg

 BelRai-screener voor aanvragen Zorgbudget voor Zwaar Zorgbehoevenden 

Personen die zwaar zorgbehoevend zijn, kunnen een 'zorgbudget zwaar zorgbehoevenden' aanvragen. De vaststelling van de zorgbehoefte kan gebeuren via een attest (bvb van de thuisverpleging), of via een indicatiestelling (bvb door een medewerker van de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds) bij een bezoek aan huis. Een indicatiestelling is een objectief onderzoek van de zorgbehoefte. Sinds 1 juni '21 wordt gebruik gemaakt van een nieuw screeningsinstrument, de BelRai-screener, voor volwassenen, volgens de regels en verplichtingen van de Vlaamsel Overheid. Het is in feite een heel grondig interview met gedetailleerde vragen over het dagelijks leven, het huishouden, de persoonlijke verzorging en de fysieke en psychische gezondheid. Op basis van de antwoorden en de professionele expertise van de maatschappelijk werker wordt er onderzocht of de persoon in aanmerking komt voor een zorgbudget. De uitkomst van dit instrument kan leiden tot een ander resultaat dan bij het vorig instrument. Het besluit krijgt men via een beslissingsbrief van de zorgkas. Het zorgbudget bedraagt € 130 per maand voor wie in aanmerking komt. Afhankelijk van de situatie en of die in de nabije toekomst opnieuw zal veranderen, wordt een budget voor min. 6 maanden tot max. 3 jaar toegekend. Voor meer informatie kan men terecht:
  • bij de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds
  • bij de zorgkas van uw ziekenfonds, ofwel de Vlaamse Zorgkas
  • op de website: www.vlaamsesocialebescherming.be

 Nieuwtjes vanuit partnerorganisaties 

Op de vernieuwde website van Eerstelijnszone Westhoek vindt u een rubriek 'nieuwtjes vanuit partnerorganisaties' terug op de homepagina, links onderaan. We bundelen daar de interessante nieuwigheden die we graag willen delen. Indien u suggesties heeft voor deze rubriek, mag u ons dit zeker meedelen via info@elzwesthoek.be.
 
 
b10474df-1b52-393f-65ea-43e7d2af4857.jpg Webinar - Infosessie exitstrategie vaccinatiecentra 
Doelgroep: vaccinatieverantwoordelijken, lokale besturen en zorgraden
Tijdstip: donderdag 1 juli van 16u tot 17u
Agenda: organisatie van de vaccinatiecentra voor de maanden juli t.e.m. oktober 2021
Neem via deze link deel aan het webinar, vooraf inschrijven hoeft niet.

 Webinar - Dematerialisatie - Elektronisch voorschrijven en afleveren 
Doelgroep: alle eerstelijnsprofessionals (en studenten) binnen de gezondheidszorg
Tijdstip: dinsdag 29 juni van 20u tot 21u of donderdag 19 augustus van 12u tot 13u
Agenda: Wat is dematerialisatie? Wat betekent het concreet voor jou als zorgverlener in de praktijk?
Inschrijven via deze link.
 
 
2b9336ae-2616-427a-4914-494b0e54d266.jpgDe volgende editie van deze update mag u verwachten op maandag 5 juli.
Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit graag via info@elzwesthoek.be.
De informatie die u in deze ELZ Westhoek Update leest, mag verder verspreid worden.
 

 

33122baa-cc26-a238-5384-ac56d95bdb27.jpgEvolutie aantal indexen, volgens leeftijd, in onze eerstelijnszone, sinds begin 2021:
De gekleurde vakjes geven aan in welke alertfase een leeftijdscategorie zit volgens de Zorgatlas/controletoren.

c2bccb60-d78d-2186-1b39-c6df871bfe07.png

Evolutie aantal indexen in onze eerstelijnszone, tijdens de voorbije week:

635e612c-3d11-739f-997a-78965c1b029e.png

Vaccinatieteller 1e prik:

212be269-b874-ba7f-859e-eed2f1e9a755.png
069029ad-2a48-69a2-a1a0-53c1833c8404.png

2258c226-e129-6892-1737-90b0f8dd207d.png

Vaccinatieteller per leeftijd in onze eerstelijnszone:

9deab1e9-c0c5-3c83-748a-236d6c535555.png