ELZ Westhoek Update * week 28

ELZ Westhoek Update

Week 28 > 14/07/2021 - 20/07/2021

 

70040cfd-b17d-9f98-87da-76c2552a2591.jpg

 Cijfers 

Het aantal nieuwe besmettingen in West-Vlaanderen is met maar liefst met 138% gestegen t.o.v. vorige week.
De verdubbelingstijd bedraagt op dit ogenblik 6 dagen in West-Vlaanderen. De verdubbelingstijd is een maat voor de exponentiële groei. Het staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te verdubbelen, op voorwaarde dat de huidige trend verder aanhoudt uiteraard.
Ook het reproductiegetal in West-Vlaanderen ligt zoals in heel België boven de 1, namelijk op 1,545. De kracht van de pandemie neemt dus terug toe.
 
Het verschil in de incidentiecijfers tussen de verschillende leeftijdsgroepen blijft aanhouden met de laagste cijfers bij de 65 plussers. 
Voorlopig blijven de besmettingen grotendeels wel beperkt tot de jongere leeftijdsgroepen:10-19 jaar en 20-39 jaar.

De hospitalisatiecijfers blijven stabiel. Voorlopig blijft de bedbezetting op Intensieve Zorgen voor covidpatiënten laag. 

 
 Varianten 
De Deltavariant (ook wel Indiase variant) wordt over heel Europa de dominante variant. Deze komt nog altijd maar zeer beperkt voor in Eerstelijnszone Westhoek tov de andere eerstelijnszones. 

 Quarantaine bij volledig gevaccineerden 

Nu velen al voor de 2e keer gevaccineerd zijn, werden nieuwe afspraken gemaakt rond quarantaine bij volledig gevaccineerden. Deze zijn al enkele weken van toepassing, maar hier blijven wel wat vragen over komen. De procedure hierover is terug te vinden op: https://covid-   19.sciensano.be/nl/procedures/volledig-gevaccineerde-risicocontacten

Volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten zich laten testen zo snel mogelijk na vaststelling van het hoog-risicocontact. Tot ontvangst van het resultaat blijven ze in quarantaine. Bij negatief resultaat kan de quarantaine over het algemeen gestopt worden, er is dan geen tweede test meer nodig.

De eerste test gebeurt zo snel mogelijk na identificatie van het hoog-risicocontact, ook voor huishoudcontacten.
Deze eerste negatieve test sluit echter niet volledig uit dat de persoon besmet werd: indien er zich in de dagen die daarop volgen mogelijke symptomen van COVID-19 ontwikkelen, moet een nieuwe PCR-test uitgevoerd worden.
Maar ook huishoudcontacten die zich niet van een besmet persoon kunnen afzonderen (omdat de index bijvoorbeeld hun kind is), dienen zich niet meer te laten hertesten als ze klachtenvrij blijven.


 Sneltest in apotheek 

Sinds 12 juli is het mogelijk om een sneltest in de apotheek te laten uitvoeren. Apothekers en hun assistenten die dergelijke test uitvoeren, kregen hiervoor ook een opleiding.
Als je (nog) geen certificaat hebt waaruit blijkt dat je volledig gevaccineerd bent, zal je wellicht het negatieve resultaat van een PCR-test of een snelle antigeentest moeten kunnen voorleggen. Ook na een sneltest kan een Covidcertificaat aangevraagd worden. Dit certificaat kan men downloaden en printen op mijngezondheid.be.
Bij een positief resultaat, wordt dit doorgegeven aan de contacttracing waarna de zelfde maatregelen gelden als bij een positieve PCR-test. 

Sneltesten die in de apotheek worden uitgevoerd, worden niet terugbetaald. Wie sneltesten uitvoert, afficheert dit duidelijk en met de prijs van de sneltest op de affiche. Bij symptomen wordt nog altijd geadviseerd om een PCR-test af te laten nemen in het testcentrum of bij de huisarts. 


 Reizen 

Er is nog steeds veel onduidelijkheid wanneer er een test nodig is na terugkeer van een reis. Op de website info-coronavirus staat een mooie flowchart: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
Hij lijkt op het eerste zich wat complex, maar na een paar minuutjes aandachtig kijken valt de puzzel in elkaar en vormt hij een goede houvast voor alle adviezen.

 

6ae798a0-cf63-fa72-8fa8-d4ce6dbc33a2.jpg

 Ereteken voor vaccinatiecentra 

De Vlaamse regering heeft naar aanleiding van de Vlaamse feestdag eretekens uitgereikt aan mensen en organisaties die zich op een bijzondere manier hebben ingespannen voor de samenleving. Er werd ook een ereteken toegekend aan alle medewerkers en vrijwilligers van de 95 vaccinatiecentra in Vlaanderen. Het werd symbolisch in ontvangst genomen in naam van alle medewerkers door Katrijn Clémer, coördinator van de eerstelijnszone Mechelen-Katelijne. Het ereteken is een erkenning voor het werk van de lokale besturen en de zorgraden in de organisatie van de vaccinatiecentra en de succesvolle vaccinatiecampagne in Vlaanderen.

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering/ereteken-van-de-vlaamse-gemeenschap-2021

 

 Vaccinatie 12-15-jarigen 
Karrewiet maakte een mooie reportage voor jongeren, over de vaccinatie van 12- tot 15-jarigen. 
Toch nog enige verduidelijking bij één vraag : Als je 15 jaar of jonger bent, moet je samen met je ouders beslissen of je gevaccineerd wordt. Kom dan samen met je ouder(s) of voogd naar het vaccinatiecentrum. Kan een ouder of voogd echt niet mee? Kom dan alleen en breng een door je ouder(s) of voogd ondertekende brief mee.
Deze brief moet de naam en geboortedatum van de jongere inhouden, naam en handtekening van de ouder of voogd, datum van de ondertekening en een expliciete vermelding ‘Ik wens mijn kind te laten vaccineren tegen COVID-19 in het vaccinatiecentrum’.
Zonder die brief zal je een gesprek met een arts in het vaccinatiecentrum hebben om te bekijken of je zelf kan kiezen om je te laten vaccineren.

 

 Tweede kans voor vaccinatie 

Niet-gevaccineerde zorgverleners: laat je vaccineren!

De vaccinatie in Vlaanderen scheert hoge toppen. De overgrote meerderheid van onze bevolking laat zich vaccineren. Onze zorgverleners hebben daarbij het goede voorbeeld gegeven. In onze zorgvoorzieningen en bij individuele zorgverleners zien we zeer hoge vaccinatiegraden.

Toch moeten we blijven aandringen om ook het kleine aantal zorgverleners dat zich nog niet heeft laten vaccineren, aan te moedigen om dat alsnog te doen. Zo beschermen zij:

  • zichzelf;
  • de patiënten of kwetsbare personen met wie ze contact hebben;
  • de samenleving in zijn geheel door bij te dragen aan het bereiken van groepsimmuniteit.

Zeker nu de meer besmettelijke Delta-variant de ronde doet, telt elke vaccinatie. De vaccinatie van zorgverleners telt zelfs dubbel. Momenteel kan ook iedereen die nog niet gevaccineerd zich, zich op de reservelijst van het vaccinatiecentrum zetten en ook een nieuwe uitnodiging verwachten. 

We vragen u daarom om extra in te zetten op het aanspreken, sensibiliseren en motiveren van niet-gevaccineerde collega’s in de zorg.

1.Draag argumenten en motivatie aan om zich te laten vaccineren

Spreek zorgmedewerkers of andere medewerkers in uw zorgvoorziening individueel of collectief aan om zich te laten vaccineren. De vaccinatie van zorgverleners is dubbel zo belangrijk:

  1. met hun vaccinatie beschermen ze zichzelf tegen COVID-19;
  2. met hun vaccinatie beschermen ze de kwetsbare personen met wie ze veelvuldig contact hebben.

Er is vandaag nog meer informatie beschikbaar over de werking en veiligheid van de vaccins dan bij de start van de vaccinatiecampagne, toen de zorgsector aan de beurt was:

  • intussen is er duidelijk aangetoond dat de vaccinatie niet alleen de gevaccineerde personen zelf beschermt, maar ook de kans op het doorgeven van een besmetting sterk verkleint;
  • bij de start van de vaccinatiecampagne kon bij gebrek aan onderzoeksdata nog niet worden aangeraden om zwangere vrouwen te vaccineren, maar de Hoge Gezondheidsraad heeft intussen geadviseerd om zwangere vrouwen zelfs met voorrang te vaccineren. Ook eventuele twijfels over effecten van vaccinatie op de vruchtbaarheid kunnen met klem ontkracht worden. zie o.a. op Gezond zwanger worden.

Bij de veelgestelde vragen op www.laatjevaccineren.be staan deze en nog meer antwoorden die twijfels aanpakken die mogelijk nog bestonden in de beginperiode. Ook de factcheck vaccinatie van Gezondheid en Wetenschap biedt informatie om twijfelaars te overtuigen.

U kan nog altijd gebruik maken van de campagne- en informatiematerialen die beschikbaar zijn op www.laatjevaccineren.be, zoals

 
2.Niet-gevaccineerde personen hebben NU de kans om zich te laten vaccineren

Wie nog niet gevaccineerd is, kan zich nu aanbieden bij zijn vaccinatiecentrum voor vaccinatie.

Spreek uw medewerkers en collega’s dus aan om:

  1. zich zo snel mogelijk op QVAX aan te melden met maximale beschikbaarheid;
  2. hun eventuele weigering daar in te trekken;
  3. in te gaan op de nieuwe uitnodiging voor vaccinatie als er via QVAX nog geen vaccin beschikbaar is gekomen.

Deze nieuwe uitnodigingen zijn voor vaccinaties met de vaccintypes Pfizer, Moderna en het Janssen-vaccin. AstraZeneca wordt enkel nog gebruikt voor het toedienen van tweede dosissen.

 

dda8462b-0f66-fb0f-4521-77e516adb863.jpg

 Update Sociale Kaart  
De Sociale Kaart krijgt een update. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is volop bezig met de opmaak van de website en de koppeling naar de huidige Sociale Kaart. Eerstelijnszone Westhoek is betrokken in de testfase van dit project. Begin september wordt meer nieuws verwacht over de releasedatum van de nieuwe Sociale Kaart waarbij gebruiksgemak voorop staat.

 

b10474df-1b52-393f-65ea-43e7d2af4857.jpg

 Webinar dematerialisatie 
Door de grote interesse, wordt een extra webinar dematerialisatie/papierloos voorschrijven gepland. Hierbij worden ook vragen en feedback uit vorige sessies meegenomen.

Wanneer: donderdag 19 augustus van 12u tot 13u, maandag 6 september van 12u tot 13.30 of donderdag 9 september van 19.30u tot 21u
Voor wie? Apothekers, huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen en alle eerstelijns-professionals binnen de gezondheidszorg
Inhoud? In het webinar wordt uitgelegd wat dematerialisatie is en wat het concreet voor jou als zorgverlener in de praktijk betekent. 'Waarom werd er gekozen voor 1 product per voorschrift?' en 'Wat is de VISI-Flag?'
Inschrijven? Dat kan via https://events.vivel.be 

 

2b9336ae-2616-427a-4914-494b0e54d266.jpg

De volgende editie van deze update mag u verwachten op dinsdag 27 juli.
Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit graag via info@elzwesthoek.be.
Heeft u vragen voor het Covidteam? Dit gaat door op dinsdag 27 juli. Vragen mogen gestuurd worden naar heleen.debaene@elzwesthoek.be
De informatie die u in deze ELZ Westhoek Update leest, mag verder verspreid worden.

 

33122baa-cc26-a238-5384-ac56d95bdb27.jpg

In de Controletoren van de Vlaamse Zorgatlas wordt de status van een gemeente op ‘Early Warning’ gezet als de drempelwaarden voor ten minste 2 van de 3 indicatoren onderstaande criteria overschreden wordt:
- Aantal dagen met toename in nieuwe gevallen ≥4
- Delta Positiviteitsratio >1
- Relatieve wijziging 7-daagse incidentie (%) >50
 
Het is voor de steden en gemeentes een eerste signaal om hun besmettingen en cijfers meer in detail te gaan bekijken en nauwer in het oog te houden. Zijn er statistische sectoren, leeftijdsgroepen of bevolkingsgroepen die in het oog springen? Is  gerichte sensibilisering of extra communicatie nuttig? Ook aftoetsing met de populatiemanager over de vaccinatiegraad van de groep die in het oog springt, kan nuttig zijn.
 
Indien er in een stad of gemeente een Early warning optrad gedurende minstens vijf dagen over een periode van de laatste zeven dagen, en er minstens 7 gevallen optraden, dan wordt er vanuit de Controletoren een “Alert” doorgestuurd.
Dit hoeft niet steeds te beteken dat er direct een gemeentelijke crisiscel dient samen te komen. Indien de alertering bijvoorbeeld het gevolg is van een uitbraak in een collectiviteit of van verschillende gevallen binnen gezinnen met een gekende link, zijn er gewoonlijk al gerichte bestrijdingsmaatregelen genomen en zijn algemeen geldende maatregelen op gemeentelijk niveau niet nodig. Indien een crisiscel overwogen wordt, kan de Eerstelijnszone hierbij ondersteunen met hun bevindingen en advies.

e08f1e02-674a-5db8-7022-b987b726058b.jpg

 Vaccinatieteller 1e prik 

9caed745-eb35-fdfa-336f-6ab95b21bc7e.jpg

 Vaccinatieteller per leeftijdsgroep 

2312cd37-a2a8-e968-e0a7-0e0dde160078.jpg