ELZ Westhoek Update * week 30

 U P D A T E 
Week 30 > 27/07/2021 - 02/08/2021 

70040cfd-b17d-9f98-87da-76c2552a2591.jpg

 

 Cijfers 
Het aantal nieuwe besmettingen in onze eerstelijnszone is fel gestegen, vooral in de leeftijdsgroep 10-19-jarigen. Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Poperinge en Zonnebeke hebben een Alert. Heuvelland heeft een Early Warning. In de Controletoren van de Vlaamse Zorgatlas wordt de status van een gemeente op ‘Early Warning’ gezet als de drempelwaarden voor ten minste 2 van de 3 indicatoren onderstaande criteria overschreden wordt:

 • Aantal dagen met toename in nieuwe gevallen ≥4
 • Delta Positiviteitsratio >1
 • Relatieve wijziging 7-daagse incidentie (%) >50

Indien er in een stad of gemeente een Early warning optrad gedurende minstens vijf dagen over een periode van de laatste zeven dagen, en er minstens 7 gevallen optraden, dan wordt er vanuit de Controletoren een “Alert” doorgestuurd.
Onderaan deze nieuwsbrief kan u de meest recente cijfers in onze eerstelijnszone raadplegen.


 Snelle antigeentest in de apotheek 
Op de website van ELZ Westhoek vzw staat een overzicht van alle apotheken in onze eerstelijnszone (Heuvelland, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke en alle deelgemeenten) die een snelle antigeentest afnemen, meestal op afspraak: https://www.eerstelijnszone.be/elz-westhoek-snelle-antigeentest.

 

 

6ae798a0-cf63-fa72-8fa8-d4ce6dbc33a2.jpg

 

 Herkansing vaccinatie 
Ben je niet ingegaan op de uitnodiging voor vaccinatie of heb je geweigerd? Dan krijg je een tweede kans om je te laten vaccineren. Meld je zelf terug aan via QVAX. Meer info op onderstaande pagina's van onze vaccinatiecentra:
Vaccinatiecentrum Ieper
Vaccinatiecentrum Poperinge


 Toestemmingsbrief vaccinatie 12-15-jarigen in andere talen 
De vaccinatie van de 12-15-jarigen is ondertussen lopende. Op laatjevaccineren.be vind je ondertussen ook een vertaling van de toestemmingsbrief voor ouders/voogd in het Engels, Frans en Duits. Je kan ze downloaden via www.laatjevaccineren.be/uitnodigingsbrief-covid-19-vaccinatie-in-andere-talen

 Hoe ga je om met vaccinatietwijfelaars? 
Vanuit eerstelijnszone BruZEL, i.s.m. Ann Roex (huisarts en docent aan de VUB), werd een leermodule ontwikkeld voor huisartsen/apothekers en intermediairs om in gesprek te gaan met patiënten / cliënten rond Covid-19-vaccinatie. Het doorlopen van de module duurt 15 tot 20 min. De leermodule vind je via deze link.

 Hoge vaccinatiegraad bij zorgaanbieders eerste lijn 
Maar liefst 92% van alle Vlaamse zorgaanbieders in de eerste lijn is volledig gevaccineerd. Zowel de actoren van de gezondheidszorg als welzijnssector werden hierin opgenomen. De cijfers per eerstelijnszone, per categorie beroepsgroepen, per eerstelijnszone en kanttekeningen bij het interpreteren van deze dataset vindt u in het volledige nieuwsbericht over de vaccinatiegraad bij Vlaamse zorgverleners

 

 

 

dda8462b-0f66-fb0f-4521-77e516adb863.jpg

 

 GBO: Geïntegreerd Breed Onthaal 

Mensen met een complexe problematiek dreigen van de ene hulpverlener naar de andere te worden gestuurd, waar ze telkens weer hun verhaal moeten doen. Of ze komen er niet aan toe en krijgen niet de hulp die ze ­nodig hebben om waardig te ­leven. De Vlaamse overheid wil hierop een antwoord bieden met het ­Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO): Hulpverleners zullen zelf naar de nodige connecties zoeken, ook buiten het eigen netwerk, zo hoeven cliënten dat niet te doen. Het is vooral belangrijk dat de vele professionals in de eerstelijnszorg elkaar beter leren kennen. We houden u hieromtrent zeker op de hoogte! Meer info lees je alvast op de website van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Daarvan vind je hier een infographic met 10 tips om GBO te laten werken:

f8e4b251-ae08-a136-9b19-e19479895cb3.png


 Universele bankdienst in België 

De digitalisering van de samenleving gaat aan een sneltempo vooruit en lang niet iedereen kan even goed volgen. Extra aandacht voor de minder- of niet-digitale groep mensen is dus noodzakelijk. De federale regering heeft een akkoord bereikt met elf banken in ons land om een universele bankdienst te voorzien voor niet-digitale klanten. De betrokken banken hebben een charter ondertekend. Hierdoor kunnen klanten die dat willen, voor maximaal 60 euro per jaar een zichtrekening met een debetkaart krijgen die niet 100 procent digitaal is. Het streefdoel is om tegen 1 januari 2022 de universele bankdienst op te nemen in het aanbod. Meer info lees je op de website van Febelfin.

 

 

 

b10474df-1b52-393f-65ea-43e7d2af4857.jpg

 

 Open Prikdagen 
Om de vaccinatiegraad bij jongeren te verhogen, worden er open prikdagen georganiseerd:

 • Vaccinatiecentrum Ieper: 6 augustus
  I.s.m. het Highlight Festival, er spelen dj's en er zal ook acrobatie te zien zijn.
  Inschrijven kan via 0800 30 70 4, vaccinatiecentrum@ieper.be of het formulier (maar hoeft niet).

   
 • Vaccinatiecentrum Poperinge: 13 augustus
  'Get Your Lucky Shot'-prikdag i.s.m. jeugdhuis Den Couter.
  Inschrijven kan via 0800 30 70 4, vaccinatiecentrum@poperinge.be (maar hoeft niet).

 

 

 

2b9336ae-2616-427a-4914-494b0e54d266.jpg

 

Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit graag via info@elzwesthoek.be.
De informatie die u in deze ELZ Westhoek Update leest, mag verder verspreid worden.

 

 

 

33122baa-cc26-a238-5384-ac56d95bdb27.jpg

 

2a7635a3-615c-a32f-0c80-36c3dd5151ca.png
De gekleurde kolommen geven aan in welke alertfase een gemeente zit volgens de Zorgatlas/controletoren.

Overzicht in grafiek evolutie besmettingen voorbije week
4717f972-e136-fe86-1592-98003c1eb052.png

Aantal besmettingen per leeftijdscategorie
0092afe5-db0d-5799-6fde-d0432cf398a4.png


Vaccinatieteller 1e prik
abc44d2a-f1db-8527-5f0f-11f66b912e0e.png

Vaccinatieteller 1e en 2e prik
ffa3555a-6cb5-be89-1de5-550cfccc1a6e.png

 

 

 

 

Copyright © 2021 Eerstelijnszone Westhoek vzw, All rights reserved. 
You are receiving this email because you opted in via our website. 

Our mailing address is: 

Eerstelijnszone Westhoek vzw

Glv

Ter Waarde 1 A

Ieper 8900

Belgium


Add us to your address bookWant to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp