ELZ Westhoek Update * week 31

b933236c-5170-bf38-2ac1-857466f5ec49.jpg

 U P D A T E 
Week 31 > 03/08/2021 - 09/08/2021 

 

 

 

70040cfd-b17d-9f98-87da-76c2552a2591.jpg

 

 Cijfers 

Het aantal indexen in onze regio daalt lichtjes in de laatste week, toch blijft dit een hoog cijfer t.g.v. meer contacten in de maand juli, voornamelijk onder de niet-volledig- of niet-gevaccineerden (vooral jongeren en reizigers), met een impact op gezinsclusters. Op heden zijn er voor onze eerstelijnszone geen alerts, wel wordt er verwacht dat Houthulst weldra een eerste alert zal krijgen wegens de impact van familie/gezinsclusters. Momenteel is er echter geen nood aan bijkomende lokale beleidsmaatregelen.

 

 

6ae798a0-cf63-fa72-8fa8-d4ce6dbc33a2.jpg

 

 Snel oproepbare reservelijst 
Schrijf je in op de lijst van de week van 9 augustus voor Ieper
Schrijf je in op de lijst van de week van 9 augustus voor Poperinge


 Filmpjes vaccinatiecentrum / callcenter 
Basketspeelster Emma Meesseman in het vaccinatiecentrum te Ieper
2d0833e9-1cb2-69ca-def5-7c94eca987a7.png
Miss België Kedist Deltour in het vaccinatiecentrum te Poperinge
c369543b-0b20-dae1-b91c-da598a006b24.png

 

 

 

 

dda8462b-0f66-fb0f-4521-77e516adb863.jpg

 

 Betaalbare psychologische zorg 

In het kader van de hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg wordt volop ingezet op een lagere (financiële) drempel voor psychologische zorg. Zo zal een deel van de middelen gaan naar de oprichting van twee zorgfuncties: de functie eerstelijnspsychologische zorg en de functie gespecialiseerde psychologische zorg. De netwerken geestelijke gezondheidszorg krijgen een coördinerende en trekkende rol in de uitbouw van beide zorgfuncties. In een officieel document erkent Minister Beke de kracht van de zorgraden en vraagt hen een engagement tot samenwerking aan te gaan. Zo zouden de zorgraden aanspreekpunten vormen voor de netwerken geestelijke gezondheid om de twee zorgfuncties lokaal te implementeren.

 

Het Riziv, de FOD Volksgezondheid en de sector hebben een akkoord bereikt, dat vanaf 1 september iedereen recht op betaalbare psychologische zorg. Het protocol maakt een onderscheid tussen eerstelijnspsychologische zorg (per jaar 8 terugbetaalde sessies) en gespecialiseerde psychologische zorg, voor mensen met een onderliggende psychologische aandoening (per jaar 20 terugbetaalde sessies). Kinderen en jongeren hebben in de eerste lijn recht op meer sessies. In de nieuwe overeenkomst, die deel uitmaakt van het protocol geestelijke gezondheidszorg, staan ook nog een aantal andere hervormingen. Zo heb je voor een terugbetaling geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig en komt er een verhoging van het federale budget naar 152 miljoen euro dit jaar, een verviervoudiging van het budget van 2020. De vergoeding voor klinisch psychologen en orthopedagogen stijgt naar 75 euro per consultatie. Doel van het akkoord is patiënten zo snel mogelijk te helpen en maximaal een maand na de hulpvraag een eerste sessie met een therapeut op te starten, liefst zelfs na een week al. Hoewel bovenstaande elementen aanleiding geven tot vreugde, is het belangrijk om te benadrukken dat er op dit moment ook nog heel wat kanttekeningen moeten worden gemaakt. Zo is er o.a. geen vrij tarief, wordt er nog via de ziekenhuizen afgerekend... Geen enkel akkoord is immers perfect. Veel moet nog ingevuld en opgevolgd worden. Het akkoord is dan ook beperkt tot eind 2023 zodat er een grondige evaluatie gemaakt kan worden en bijgestuurd.
Meer info: 
Historisch akkoord over de financiering van psychologische zorg | VVKP.
 

 Projectoproep 'lokale gezinscoaches' 

In haar Regeerakkoord en het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024 wil de Vlaamse Regering lokale besturen ondersteunen om via het principe van lokale gezinscoaches een intensieve begeleiding op maat te realiseren voor kwetsbare gezinnen met kinderen die kampen met diverse problemen. Via deze projectoproep wil de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, dhr. Wouter Beke, een aantal pilootprojecten ondersteunen die waardevolle input kunnen leveren om tot een breed toepasbaar kader voor deze lokale gezinscoaches te komen. Lokale besturen kunnen projectaanvragen indienen tot en met 31 augustus 2021. Lees meer hierover op de website van ELZ Westhoek vzw, of via de website van armoede.vlaanderen.be.

 Project 'Openhartig' van Home Vrijzicht 

Iris Devoldere van Home Vrijzicht start in september met het initiatief 'Openhartig'. Mocht je iemand kennen die nood heeft aan een goed gesprek en/of begeleiding, kan je deze persoon doorverwijzen naar haar via 057 22 41 80 of iris.devoldere@homevrijzicht.be
e12a50f3-bb6a-a700-b969-13b1938aedf6.png 

 

 

 

 

b10474df-1b52-393f-65ea-43e7d2af4857.jpg

 

 Open Prikdag Vaccinatiecentrum Poperinge 

Om de vaccinatiegraad bij jongeren te verhogen, worden een open prikdag georganiseerd op 13 augustus in het vaccinatiecentrum van Poperinge.
Onder de noemer 'Get Your Lucky Shot' kan iedereen die dat wil zonder afspraak een vaccin halen. Het vaccinatiecentrum werkt hiervoor samen met jeugdhuis Den Couter. De organisatoren willen van hun uitgestelde Marginight een Margiday@VC Poperinge maken. Drie dj's draaien afwisselend een set. Wie in marginale outfit langskomt krijgt een attentie en maakt kans op een leuke prijs.
Tussen 12.30 u. en 15 u. wordt het Pfizer-vaccin toegediend. Tussen 15.15 u. en 16.30 u. kan je er terecht voor een Johnson & Johnson vaccin.
Inschrijven kan via www.poperinge.be/openprikdag, 0800 30 70 4 of vaccinatiecentrum@poperinge.be (maar hoeft niet).


 Digitale infosessie voor (startende) zelfstandige diëtisten 
Tijdens deze tweedelige webinar voor zelfstandige diëtisten, georganiseerd door VBVD, krijg je heel wat tips en tricks voor een efficiënte praktijkvoering. Het is dus uiterst nuttig voor de startende diëtist, maar zal zeker ook een goede opfrissing zijn voor diëtisten die al langer bezig zijn.
Dinsdag 31/08/2021, 19u - 21u: deel 1: tips rond opstarten, administratie, multidisciplinair samenwerken en communicatie via social media
Woensdag 01/09/2021, 15u - 17u: deel 2: opstartadministratie en boekhouding
Prijs: € 40 voor studenten en commissieleden, € 60 voor leden VBVD, € 80 voor niet-leden
Inschrijven kan tot 29 augustus. Ook als je niet live kan deelnemen, kan je je alsnog inschrijven en de webinar volledig uitgesteld bekijken.

 

 

 

 

2b9336ae-2616-427a-4914-494b0e54d266.jpg

 

Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit graag via info@elzwesthoek.be.
De informatie die u in deze ELZ Westhoek Update leest, mag verder verspreid worden.

 

 

 

33122baa-cc26-a238-5384-ac56d95bdb27.jpg

 

De gekleurde kolommen geven aan in welke alertfase een gemeente zit volgens de Zorgatlas/controletoren.

2a78da2c-ef15-4aac-9a40-5254acdc763f.png