ELZ Westhoek * Update week 33

b933236c-5170-bf38-2ac1-857466f5ec49.jpg

 U P D A T E 
Week 33 > 17/08/2021 - 23/08/2021 

 

70040cfd-b17d-9f98-87da-76c2552a2591.jpg

 Cijfers 

In West-Vlaanderen stijgt het aantal indexen. Eerstelijnszone Westhoek blijft op enkele indexen na, status quo. De huidige globale stijgende trends komen overeen met de observaties in september 2020, waar er na de zomer (met de terugkeer van reizigers en de start van het schooljaar) een sterke toename was van het aantal besmettingen bij jongeren. Gelukkig dreigt deze keer ons gezondheidssysteem niet meer zo onder druk te komen staan als tijdens de vorige golven dankzij de hoge vaccinatiegraad, vooral in Vlaanderen. Het blijft echter nog steeds belangrijk om de viruscirculatie zoveel mogelijk onder controle te proberen houden. Mensen (zeker leerkrachten en andere personen die beroepsmatig met niet gevaccineerde en/of kwetsbare groepen in contact komen) blijven motiveren zich te laten vaccineren blijft eveneens van groot belang.


 Covid en reizen 

De positiviteitsratio (PR) onder terugkerende reizigers ligt relatief hoog, deze bedroeg begin augustus 3,4%. Van de landen met een hoog aantal reizigers is de PR het hoogst voor Marokko: 9,2% begin augustus. Volgens de cijfers van het NRC, is de positiviteitsratio onder terugkerende reizigers 3,7 keer hoger dan de positiviteitsratio onder vertrekkende reizigers (3,3% tegenover 0,9%). Reizen blijft dus een belangrijke risicofactor voor de verspreiding van het corona virus en zijn (nieuwe) varianten.
Sinds 11 augustus wordt ook het UK Digitaal COVID certificaat (NHS COVID Pass) aanvaard als geldig vaccinatiecertificaat door de Belgische autoriteiten.  Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk moeten uiteraard wel blijven voldoen aan alle voorwaarden voor reizen naar België van buiten de EU. Zie: www.info-coronavirus.be/nl/reizen

 Covid en evenementen 

SInds 13 augustus zijn massa evenementen (met een minimum van 1.500 en een maximum van 75.000 bezoekers per dag outdoor) opnieuw toegestaan. De toegang tot een dergelijk evenement is wel onderhevig aan het voorleggen van een CST (Covid Safe Ticket) ofwel aan het voorleggen van een negatieve snelle-antigeentest die ter plaatse wordt afgenomen door wettelijk bevoegde professionelen. Voor massa evenementen geldt in principe een vrijstelling van het dragen van een mondmasker en van de naleving van de regels van social distancing. De aankomstzone tot het massa-evenement dient wel zodanig georganiseerd te worden, dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd. Meer info over de organisatie van evenementen is te vinden op de federale website info-coronavirus.

 Doorbraakinfecties 

Zoals u weet, beschermt een volledige vaccinatie goed tegen besmettingen, symptomatische infecties en nog beter tegen hospitalisatie en sterfte. Toch komen doorbraakinfecties bij volledig gevaccineerde personen wel voor, ze nemen zelfs toe. Wetenschappelijke gegevens wijzen erop dat dat de kans op doorbraakinfecties toeneemt naarmate de tijd verstrijkt en dat de vaccinatie efficiëntie (VE) verminderd is 5 maand na een volledige vaccinatie t.o.v. het begin (met vermoedelijk sterkere daling in VE voor wat het Pfizer/BioNTech vaccin betreft dan voor het Moderna vaccin). Het risico op besmetting blijft wel duidelijk groter bij niet gevaccineerde personen. Dit blijkt bvb. ook wanneer we de 7-daagse incidentiecijfers per 100.0000 tussen beide groepen gaan vergelijken:  Op 1 augustus 2021 bedroeg de incidentie 165,24 onder niet-gevaccineerde personen ten opzichte van 30,35 onder volledig gevaccineerde personen. Uit de informatie over symptomen die werden gemeld op het moment van de oproep door contactopsporing na een positieve test, blijkt ook dat 51,07 % van de volledig gevaccineerde personen (4.147/ 8.120) geen symptomen had die compatibel waren met COVID-19. 
Recente wetenschappelijke studies tonen ook aan dat, bij een besmetting met de Delta variant, de virale lading sneller daalt bij volledig gevaccineerde personen met een mRNA vaccin dan bij niet gevaccineerde personen en dat volledige vaccinatie goed beschermt tegen symptomatische infecties. Het minder goede nieuws hierbij is dat de virale lading (CT waarden) initieel gedurende de eerste 4 à 5 dagen na besmetting quasi even hoog  (resp. laag) zijn bij volledig gevaccineerde personen dan bij niet gevaccineerde personen na besmetting met de Delta variant. Volledig gevaccineerde personen zijn dus de eerste dagen na een Delta infectie wellicht quasi even besmettelijk als niet gevaccineerde personen. Daarna daalt de besmettelijkheid wel snel. 
Het belangrijkste gegeven blijft evenwel dat de vaccins een heel goede bescherming bieden tegen ernstige ziekte / hospitalisatie en overlijden. Dit blijkt ook uit de nationale cijfers. Van de in totaal 15.114 patiënten die tussen 15 februari en 12 juli werden opgenomen in het ziekenhuis voor COVID-19, waren er 372 (2,5%) volledig gevaccineerd.

Bron: Team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie, Afdeling Preventie, Agentschap Zorg & Gezondheid Vlaanderen

 

6ae798a0-cf63-fa72-8fa8-d4ce6dbc33a2.jpg

 Cijfers 

De vaccinatiecampagne is een fantastisch succes! Intussen kreeg in West-Vlaanderen maar liefst 92,41% van alle 18 plussers op zijn minst hun eerste dosis van een vaccin; 94,76% van de 65 plussers werden volledig gevaccineerd en in totaal 72,68% van alle inwoners van West-Vlaanderen zijn ondertussen volledig gevaccineerd.  

 Snel oproepbare reservelijst 

Reservelijst vaccinatiecentrum Ieper - week 23 augustus
Reservelijst vaccinatiecentrum Poperinge - week 23 augustus

 Verhuis vaccinatiecentra 

Het opengaan van de schoolpoorten op 1 september valt dit jaar samen met het sluiten van Sporthal 2 als covid-vaccinatiecentrum Ieper. Twee dagen later worden ook de laatste prikken gezet in vaccinatiecentrum Poperinge. De sporthallen staan vanaf dan opnieuw open voor hun oorspronkelijke doel.
De vaccinatiecentra van Eerstelijnszone Westhoek worden ondergebracht op een nieuwe vestiging: de oude lokalen van de verpleegopleiding Vives in Auris te Ieper. De eerstvolgende vaccins worden daar toegediend vanaf 7/9 en gaan minimaal door tot 15/10. Nadien wordt beslist over een mogelijke verlenging op basis van richtlijnen uitgevaardigd door de overheid. Een nieuwe locatie, maar dezelfde kwaliteit van zorgverstrekking en motivatie van onze vrijwilligers!
Het vaccinatiecentrum op de nieuwe vestiging te Ieper zal telkens zijn deuren openen op woensdag van 12u30-16u30 en op zaterdag van 9u-13u.


 Laatste oproep 

De eindmeet van de vaccinatiecampagne is in zicht, de eindspurt ingezet. De Vlaamse vaccinatiecentra hebben een fantastische prestatie neergezet: op 6 maanden kreeg meer dan 90% van de volwassen bevolking een eerste prik, wat uniek is in de wereld.
Om een zo optimaal mogelijke bescherming te bekomen, lanceert het Agentschap Zorg en Gezondheid een oproep aan alle zorg- en welzijnsprofessionals om patiënten en cliënten die niet gevaccineerd zijn, nog eens extra te sensibiliseren. Mensen die twijfelen kunnen misschien over de schreef getrokken worden door info op www.laatjevaccineren.be. Vaccintwijfelaars die eerder geweigerd hebben kunnen op die website hun weigering intrekken en alsnog een vaccincode krijgen. Dit is de rechtstreekse link naar info over het intrekken van de weigering. Meer info lees je hier.
Concreet voor onze eerstelijnszone is de allerlaatste kans om je te laten vaccineren tegen covid-19 op 18/9, dan volgt op 9/10 de allerlaatste 2e prik die wordt gezet in deze vaccinatiecampagne.

 Derde prik 
Er wordt een derde prik voorzien voor mensen uit bepaalde risicogroepen (personen met een immuniteitsstoornis), deze zal gezet worden van 15/9 tot 9/10 in de nieuwe vestiging in het Auris-gebouw te Ieper.

 

dda8462b-0f66-fb0f-4521-77e516adb863.jpg

 Projectoproep vitaal en gezond telewerken 

Telewerk? Da's voor velen minder tijdsverlies en meer flexibiliteit. Maar er zijn ook  valkuilen: je  keukenstoel  is  geen  bureaustoel  en  de  kat  geen  volwaardige collega... Wil je als organisatie bijdragen aan de gezondheid van telewerkers? Teken in op de projectoproep vitaal en gezond telewerken van het Vlaams Instituut Gezond Leven: www.gezondleven.be/projecten/projectoproeptelewerk


 Vacature CLB-arts 
215897a3-4b1a-61da-a428-c0d65a63e0b2.png
 Geestelijke gezondheid in de eerste lijn: internationale voorbeelden 

De eerste lijn vormt het eerste aanspreekpunt van individuen, gezinnen en gemeenschappen met de zorg voor gezondheid en welzijn. In dit opzicht speelt de eerste lijn een belangrijke rol bij de gezondheidspromotie, preventie, detectie, behandeling en, in ruimere zin, integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de samenleving. Het is bekend dat psychische aandoeningen in de eerste lijn vaak ‘onder de radar’ blijven. Ze worden minder gedetecteerd en behandeld door een gebrek aan bewustzijn en/of kennis over hoe je deze aandoeningen herkent, of door een gebrek aan competenties om de betrokkenen hier het beste mee te helpen. Recent bracht de Koning Boudewijn Stichting een rapport (cartografie) uit waarbij a.d.h.v. internationale voorbeelden getoond wordt hoe de eerste lijn met de geestelijke gezondheidszorg en andere sectoren kan samenwerken om geestelijke gezondheidsproblemen aan te pakken. Het geeft een inkijk in een aantal goede of beloftevolle praktijken in het VK, Ierland, Frankrijk, Nederland, Italië, Duitsland, Spanje en Noorwegen die een bijdrage leveren aan het omgaan met geestelijke gezondheid in de eerste lijn. Interesse? Klik hier.

 

b10474df-1b52-393f-65ea-43e7d2af4857.jpg

 Digitale infosessie voor (startende) zelfstandige diëtisten  

Tijdens deze tweedelige webinar voor zelfstandige diëtisten, georganiseerd door VBVD, krijg je heel wat tips en tricks voor een efficiënte praktijkvoering. Het is dus uiterst nuttig voor de startende diëtist, maar zal zeker ook een goede opfrissing zijn voor diëtisten die al langer bezig zijn. Inschrijven kan via dit formulier, tot 29 augustus. Ook als je niet live kan deelnemen, kan je je alsnog inschrijven en de webinar volledig uitgesteld bekijken.
Deel 1: tips rond opstarten, administratie, multidisciplinair samenwerken en communicatie via social media: dinsdag 31/08 19u-21u
Deel 2: opstartadministratie en boekhouding: woensdag 01/09/2021 15u-17u
Prijs: €40 voor studenten en commissieleden, €60 voor leden VBVD, €80 voor niet-leden

 Online Event Vivel: Dematerialisatie  

Wanneer? 6 september van 12u tot 13u30 of 9 september van 19u30 tot 21u.
Voor wie? Alle eerstelijns-professionals (en studenten) binnen de gezondheidszorg en burgers/patiënten.
Inhoud? Wat is dematerialisatie (=papierloos voorschrijven) en wat betekent dit voor jou als hulpverlener/burger.
Praktisch? Schrijf je in op de website van Vivel


 Parkinson: samen onderweg  
Parkinson flyer

 Symposium: Maag-, darm- en leverziekten voor en door de huisarts  

De dienst maag-, darm- en leverziekten van het Jan Yperman Ziekenhuis organiseert op donderdag 16 september het symposium 'Maag-, darm- en leverziekten voor en door de huisarts', dat plaatsvindt van 20 tot 21.30 uur. Dit symposium is zowel fysiek als digitaal mogelijk. Inschrijven kan via dit formulier. Na inschrijving wordt u een bevestigingsbericht bezorgd.
 
 Zorgforum ELZ Westhoek vzw  
Save-the-date: Op donderdag 21 oktober om 20u organiseert Eerstelijnszone Westhoek haar algemene vergadering en zorgforum voor alle zorg- en welzijnsprofessionals

 

2b9336ae-2616-427a-4914-494b0e54d266.jpg

Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit graag via info@elzwesthoek.be.
De informatie die u in deze ELZ Westhoek Update leest, mag verder verspreid worden.

 

33122baa-cc26-a238-5384-ac56d95bdb27.jpg 

 Covid-cijfers ELZ Westhoek 


2c862943-b61b-0a82-48e6-7f4409a39bd6.png

Jaaroverzicht 2021
De gekleurde cellen geven aan in welke alertfase een gemeente zit volgens de Zorgatlas/controletoren.
4142bf8f-cc5b-8d0a-e720-03b83d3b7d4a.png

Overzicht aantal indexen in de laatste vier weken
b4a4f572-609f-ec6b-1798-688fb6f099fb.png


 Vaccinatiecijfers ELZ Westhoek 

Vaccinatieteller 1e prik
5650f9f2-c00c-f4bf-3afe-191898b3bf67.png

Vaccinatieteller per leeftijd
18e4a4c0-5d9f-6109-c491-93857774da5e.png

8865144e-897a-3ed8-f571-33fe5612765f.png