ELZ Westhoek * Verhoogde belastingvrije som voor sommige mantelzorgers

Wie zorgt voor een familielid van 65 jaar of ouder én ook met deze persoon samenwoont, kan recht hebben op een belastingvoordeel als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

De overheid verhoogde de belastingvrije som met ingang van 1 januari 2021. Op die manier wil de overheid mantelzorg financieel meer ondersteunen.

 

Je komt in aanmerking als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • Je zorgt voor een ouder, grootouder, broer of zus die ouder is dan 65 jaar én je woont met deze persoon samen.
  • De persoon voor wie je zorgt, moet minstens 9 punten scoren op de schaal voor verminderde zelfredzaamheid (een FOD-attest van minstens 9 punten). Beschikt de zorgbehoevende persoon niet over een dergelijk attest, kan je een aanvraag doen via deze weg of hiervoor hulp vragen bij je zorgkas, de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds, je gemeente of het OCMW.
  • De persoon voor wie je zorgt, moet een beperkt inkomen hebben.

 

Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën op het nummer 02 572 57 57. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8u30 en 17u00.