ELZ Westhoek voorstelling

 • 6 november 2019

Welkom bij Eerstelijnszone Westhoek vzw.

Eerstelijnszones (ELZ) zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

 

De zorgraad van ELZ Westhoek vzw is als volgt samengesteld:
 

Cluster Gezondheidszorg:

 • Valentine Vandenbogaerde
 • Nike Baeten
 • Ilse Hostyn
 • dr. Pol Sansen
 • Jeroen Cheyns
 • Mieke Herpels

Plaatsvervanger:

 • Evelien Vierstraete
 • Sofie Vieren

 

Cluster Lokale Besturen:

 • Eva Ryde
 • Friedel Verhaeghe
 • Joachim Jonckheere
 • Lien De Vos
 • Hilde Stragier
 • Lieve Castryck

Plaatsvervanger:

 • Ann Vansteenkiste
 • Melanie Verdru
 • Marleen Soete

 

Cluster Persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag:

 • Trees Vanneste
 • Claire Bryon
 • Karien Louagie

Plaatsvervanger:

 • Marie-Claire Rooryck
 • Mario Schelfhout

 

Cluster Welzijn:

 • Charlotte Dewitte
 • Frans Verhegge
 • Bert Doise
 • Leen Nys
 • Marnix Vieren

Plaatsvervanger:

 • Valérie Nollet
 • Wodka Algoet
 • Cathérine Bruneel

 

Partners:

 • Gudrun Deryckere
 • Bruno Schelstraete

Plaatsvervanger:

 • Kathleen Dewandel
 • Filip De Baets

 

Het dageljks bestuur van ELZ Westhoek vzw is als volgt samengesteld:

 • Dr. Pol Sansen (voorzitter)
 • Mieke Herpels
 • Eva Ryde
 • Karien Louagie
 • Claire Bryon
 • Frans Verhegge
 • Marnix Vieren

 

De coördinator van ELZ Westhoek vzw is Heleen Debaene.

 

U kan ons contacteren via info@elzwesthoek.be.