ELZ Westhoek Zorgforum 17-06-2021


Het voorbije jaar heeft een grote impact op iedereen. Als zorg- en hulpverlener in de eerste lijn merkt men dat cliënten nog meer dan anders nood hebben aan een gesprek of extra aandacht. Of men voelt aan dat sociale problemen, angstklachten, depressieve stemmingen, … de voorbije periode versterkt of toegenomen zijn. Naast zelf een luisterend oor bieden, kan doorverwijzing naar meer gespecialiseerde diensten nodig
zijn.

Het psychosociale aanbod vormt een uitgebreid antwoord voor diverse problematieken. Voor zorg- en hulpverleners is het echter zelf vaak zoeken waar men cliënten best naartoe kan leiden.

Vanuit Eerstelijnszone Westhoek werd een eenvoudige infofiche opgesteld naar burgers toe. Deze wordt oa binnenkort verspreid via de vaccinatiecentra van Ieper en Poperinge. Op een laagdrempelige manier wordt info aangeboden zodat een eerste stap makkelijk zelf kan gezet worden door de burger.

Via het zorgforum willen we ook de eerstelijnshulpverleners wegwijs maken in het brede psychosociaal aanbod. Zorg- en hulpverleners zijn, naast de directe omgeving, de personen waar men meest gezondheidsadvies aan vraagt. Goed geïnformeerd zijn als eerstelijnshulpverlener kan er voor zorgen dat de cliënt via de kortst mogelijke weg toegeleid wordt naar het juiste psychosociaal aanbod. Verschillende sprekers, actief binnen het netwerk geestelijke gezondheidszorg- en welzijn, lichten hun aanbod toe tijdens dit zorgforum.

 

Programma

20u: Welkom
dr. Pol Sansen, voorzitter Eerstelijnszone Westhoek vzw

20u05: Financieel overzicht
Eva Ryde, penningmeester Eerstelijnszone Westhoek vzw

20u15: Wijziging statuten

20u20: Psychosociaal aanbod

Nike Baeten vertegenwoordigt netwerk WINGG. Zij bundelen de krachten om hulpverlening voor kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid te optimaliseren.

Leen Ballieu en Ilse Hostyn zijn actief binnen Psychologenkring PsyWest. Vanuit de beroepsvereniging voor klinisch psychologen brengen zij informatie over het uitgebreide aanbod van de psychologische hulpverlening in de regio.

Charlotte Dewitte is directrice bij CAW Centraal West-Vlaanderen. CAW vormt een eerste aanspreekpunt over alle mogelijke vragen die te maken hebben met welzijn.

Tine Vandewalle is medewerker bij Psychiatrische Thuiszorg Ieper. PZT is binnen onze regio het aanspreekpunt voor geestelijke gezondheidszorg.

21u10- 21u30: Vragen

 

Bekijk de PowerPoint van die avond:pptx bestandZorgforum 2021.pptx (6.79 MB)