Zorg voor ouderen

Op donderdag 27 april om 12 uur organiseren we de vierde editie van ELZA Centrum informeert.

Het thema van deze sessie is zorg voor ouderen.

Programma:

  • Ilke Beckers geeft een uiteenzetting over ‘moreel beraad in ouderenzorg’. Het huidige zorglandschap is enorm geprofessionaliseerd, ja zelfs gecommercialiseerd en dat brengt onvermijdelijk moeilijke kwesties met zich mee. Kwaliteit van zorg is onlosmakelijk verbonden met het kijken naar de ethische aspecten ervan. De kernvraag 'wat is goede zorg?' heeft vele gezichten. Moreel beraad is een methode die betrokkenen samen laat nadenken over een kwestie, op zoek naar mogelijke antwoorden. Het stimuleert onderweg de ethische voelsprieten, verbondenheid, luistervaardigheid, reflectie, ..
  • Olivia Vanmechelen is niet vreemd in thema’s als woonzorg, zorgzame buurt of buurtgerichte zorg. Zij volgt verschillende projecten en maakt verbindingen tussen praktijken en beleid
  • Aansluitend stellen we good practices uit onze zone voor.


Accreditering voor artsen is aangevraagd.

Schrijf je in

Voor welke spreker is je vraag?

Meer over ELZA Centrum informeert