Op vraag van het Centrum voor Kankeropsporing organiseren enkele mutualiteiten pilootprojecten om het aantal deelnemers aan de bevolkingsonderzoeken te verhogen. Via die projecten wil men nagaan welk effect een mutualiteit en diens netwerk kan teweegbrengen op het aantal niet-screeners binnen een specifieke regio. In onze elz zal CM vanaf dit najaar onder het motto 'Tienen doet zijn best voor de stoelgangstest' zo met enkele lokale acties het aantal deelnemers aan het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker proberen te verhogen in de stad Tienen.

Elk jaar krijgen zowat 5000 Vlamingen te horen dat ze dikkedarmkanker hebben. Daarmee is dikkedarmkanker de tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen (na borstkanker) en derde meest voorkomende kanker bij mannen (na long- en prostaatkanker). Elk jaar sterven in Vlaanderen ongeveer 1600 mensen aan deze ziekte. Daarom organiseert de Vlaamse overheid een Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker voor alle mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar. Bij het ontstaan van dikkedarmkanker heb je eerst geen klachten. Daardoor wordt de ziekte vaak pas laat ontdekt. Het is daarom belangrijk om dikkedarmkanker op te sporen vóór je klachten hebt.

Lage responsgraad

De responsgraad van dikkedarmkankerscreening is met een gemiddelde van 48,5 % in Vlaanderen niet optimaal. In Tienen is dit slechts 43,3 %. Geen goede totaalscore, maar binnen de stad zijn er enkele wijken die een opvallend lage responsgraad behalen. Bijgevolg zal het pilootproject van CM zich richten tot die acht wijken.

Het project bestaat uit lokale acties aangepast aan de noden van de regio en met bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen. Verder zal er betrouwbare informatie uitgewisseld worden op lokale ontmoetingsplaatsen zoals het inloophuis, de zondagsmarkt, ... Zo wil men burgers informeren en sensibiliseren zodat ze een doordachte keuze kunnen maken om al dan niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

Ons pilootproject richt zich op ongeveer 1000 burgers uit de stad Tienen die de voorbije jaren nooit gereageerd hebben op de stoelgangtest.

Annemie Steutelings, netwerkcoördinator CM

Aanvulling op lopende initiatieven

Het CM-project is een aanvulling op de sensibilisering voor deelname aan de bevolkingsonderzoeken die Logo Oost-Brabant al jarenlang ter harte neemt. En ook het Centrum voor Kankeropsporing CVKO zal gedurende het pilootproject zijn werking gewoon verder zetten. Elke Tienenaar tussen 50 en 74 jaar krijgt zo om de twee jaar een uitnodigingspakket voor het bevolkingsonderzoek.

Het intermutualistisch pilootproject richt zich op ongeveer 1000 burgers uit de stad Tienen die de voorbije jaren nooit gereageerd hebben op de uitnodiging van het CVKO. Zij zullen een aangepaste uitnodiging ontvangen van het CVKO in de week van 5 tot 9 december 2022 en een herinnering in de week van 23 tot 27 januari 2023.

Daarnaast is er heel wat materiaal ter beschikking voor organisaties in Tienen waar burgers mogelijks aankloppen met hun vragen. Er zijn informatiefolders in acht verschillende talen, demomateriaal en meegeefkaartjes met onder andere een verwijzing naar het gratis telefoonnummer 0800 60 160.

Deelnemen bvo

CM-netwerkcoördinator Annemie Steutelings is de trekker van dit pilootproject in Tienen, maar kan dit enkel realiseren dankzij de steun van sterke samenwerkingen. Doen jullie ook mee?