Enquête Power to Care 4

  • 22 september 2021

In deze 'Power to Care' studie bevraagt Sciensano de professionele zorgverstrekkers uit de gezondheidszorg en de welzijnssector over hun mentaal en fysiek welzijn tijdens de COVID-19 crisis. Voor Vlaanderen is dit de achtste bevraging (de eerste vier hadden de naam de Zorgsamen barometer), voor Brussel en Wallonië is dit de vierde bevraging. Deze studie wordt elke 3 maanden georganiseerd. Dit maakt het mogelijk om de evolutie te meten doorheen de COVID-19 crisis.  

Deelname duurt ongeveer 15 minuten en uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk verwerkt. De enquête wordt afgesloten op 4 oktober 2021 om middernacht. 

Ben je een professionele zorgverstrekker uit de gezondheidszorg/welzijnssector?

Doe hier meer aan de enquête!