Enquête: samenwerking tussen huisartsen en diëtisten

  • 12 maart 2020

Welke samenwerkingsvormen kennen huisartsen en diëtisten? Hoe staan ze tegenover deze vormen van samenwerking en hebben ze ervaring hebben met deze samenwerkingsvormen? 

Voor een afstudeerwerk van de opleiding Healthcare Management en Voedings- en Dieetkunde aan de UC Leuven-Limburg willen laatstejaarsstudenten de good practices en moeilijkheden rond samenwerken in kaart brengen. Dit onderzoek kadert in een ruimer onderzoek naar good practices in interdisciplinair samenwerken in de eerste lijn in Vlaanderen.

Deze enquête is uitsluitend bedoeld voor huisartsen en diëtisten. Het invullen van onderstaande enquête neemt slechts een tiental minuten in beslag. Wij respecteren uw privacy en verwerken de resultaten van dit onderzoek anoniem.

Dit is de link naar de enquête: https://forms.gle/wyNjx2eSdB7cP7FC8.

Met vragen kan u altijd terecht bij Evelien Nijs Evelien.nijs@student.ucll.be of bij de promotor Erika Vanhauwaert Erika.vanhauwaert@ucll.be.