Europese Dag van het Slachtoffer op 22 februari - www.slachtofferzorg.be

  • 22 februari 2022

22 februari is de Europese Dag van het Slachtoffer, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de rechten van slachtoffers.

De website www.slachtofferzorg.be bestaat intussen vier jaar. Op deze website vinden slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en aanslagen informatie op juridisch, praktisch en emotioneel vlak. Ook naasten van deze slachtoffers en getuigen kunnen voor informatie en ondersteuning op deze website terecht. Voor verschillende feiten biedt de website specifieke informatie en wordt er dieper ingegaan op wat slachtoffers zelf kunnen doen en wie hen kan helpen. Zo werd de website onlangs aangevuld met informatie rond vandalisme, bedreiging, mensenhandel, (cyber)pesten, vluchtmisdrijf en discriminatie.

Men wil de website nog verder bekend maken zodat meer slachtoffers en hun naasten op de hoogte zijn van het bestaan van de website en ook zij hun weg kunnen vinden naar meer informatie en ondersteuning.
 

Zin om Slachtofferzorg mee bekend maken? Dit kan door:

Wil je de website ook nog op een ander moment of via andere manieren onder de aandacht brengen? Dat kan door:

Heb je een vraag of suggestie over de website? Dan kan je hiervoor terecht bij Isabelle Vanderhoeven (isabelle.vanderhoeven@vlaanderen.be) en Yonina Willemse (yonina.willemse@vlaanderen.be) van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Dank je wel om www.slachtofferzorg.be mee op de kaart te zetten!