Evaluatie beleidsplan en actieplan

Als zorgraad dienen we een korte evaluatie van ons beleidsplan te maken en na te gaan welke “lessons learned” uit de COVID-crisis meegenomen kunnen worden in ons beleid in 2022. Daarnaast dienen we als zorgraad een update te maken van ons actieplan dat we voorgesteld hebben voor uitvoering in 2021, rekening houdend met de actualisatie van het beleidsplan en nu met het oog op uitvoering in 2022. Aangezien we naast de covid-acties ook non-covid-acties gepland hebben in 2021 dienen we na te gaan of deze acties nog kunnen verder lopen in 2022, of moeten bijgestuurd worden. Het is ook mogelijk om nieuwe acties toe te voegen.

Gelieve in kader hiervan onderstaande vragenlijst te willen invullen voor 9 augustus 2021.

 
  • 1 Begin
  • 2 Voltooid