Extra acties vaccinatie ELZ Regio Menen

  • 6 juli 2021

Acties jongeren en anderstaligen VC ELZ Regio Menen  

 

ELZ Regio Menen zet volop in op jeugd en moeilijk bereikbare doelgroepen.

De vaccinatiecampagne loopt momenteel als een trein. Heel wat leeftijdsgroepen kregen reeds één of twee prikken. Globaal gezien doen we het als eerstelijnszone zelfs iets beter dan het Vlaams gemiddelde. Toch zien we stilaan dat onze vaccinatietrein wat stokt…. Zo zien we bijvoorbeeld in de leeftijdsgroepen na de vijftigers toch een aanzienlijke daling in de vaccinatiegraad. Tot en met de groep vijftigers halen we ruim 90% als vaccinatiegraad, daarna zien we dit gradueel dalen tot 85% bij de veertigers, 75% bij de dertigers en 50 a 60% bij de twintigers. Daarom steekt ELZ Regio Menen een tandje bij.

 

Om de groepen met een mindere vaccinatiegraad te overtuigen om zich te laten vaccineren werden 9 verschillende bierviltjes ontworpen. Op deze viltjes zijn leuke fragmenten van activiteiten uit Menen, Wevelgem en Wervik te zien. Met de slogan “voor een prikje wil je dit niet missen” en een foto die inspeelt op het bruisende vrijetijdsleven proberen we de mensen te overtuigen om zich te laten vaccineren. Deze kaartjes zullen verdeeld worden bij de lokale horeca.

 

Een andere bevolkingsgroep die wat achterblijft zijn de anderstaligen. Om hen te bereiken werd samen met de communicatiediensten van stad Menen, gemeente Wevelgem en stad Wervik een flyer ontwikkelt die werd opgesteld in meerdere talen (Nederlands, Duits, Frans, Engels, Arabisch, Pools, Russisch, Roemeens en Turks). Deze flyer wordt breed verspreid en roept de mensen op om contact op te nemen met het vaccinatiecentrum.

 

Deze acties kunnen we enkel verwezenlijken door onze vlotte samenwerking met een brede waaier aan partners: sociale diensten, CAW, veldwerkers, brugfiguren, jeugddiensten, VPGM, JAC, de lokale horeca……  Allen gaan we met veel drive voor hetzelfde doel: het bestrijden van het COVID-19-virus en de daaraan gekoppelde terugkeer naar het normale leven!

 

Maandag 5 juli werden de eerste bierviltjes overhandigd in café De Sultan op het Sint-Maartensplein in Wervik.

 

Foto: Joerie Dewagenaere (Het Nieuwsblad)