Extra informatie over buffercapaciteit centra voor herstelverblijf

  • 15 december 2020

Het aantal patiënten dat moet worden opgenomen in het ziekenhuis stijgt snel. In het geval dat de ziekenhuiscapaciteit verzadigd geraakt, wordt er buffercapaciteit voorzien. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘We kijken hiervoor in eerste instantie naar bestaande structuren: de erkende centra voor herstelverblijf en de revalidatieziekenhuizen. Hier is immers de nodige zorginfrastructuur en opgeleid personeel reeds aanwezig.’

Minister Beke nam initiatief om de ziekenhuizen te ontlasten door extra buffercapaciteit te creëren via de Centra voor Herstelverblijf en de revalidatieziekenhuizen. De Vlaamse regering heeft zich hiermee op 30 oktober 2020 principieel akkoord verklaard. Het persbericht hierover kan je hier terugvinden. 

Doelgroep

De gereserveerde bedden in de Centra voor Herstelverblijf worden ingezet om COVID-patiënten te verzorgen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die nog niet naar hun thuisomgeving kunnen. Deze bedden fungeren als buffercapaciteit voor de ziekenhuizen en dienen slechts als noodoplossing gebruikt te worden. Doelgroep van deze bedden kunnen bijvoorbeeld patiënten zijn voor wie de continuïteit van zorg of een aangepaste woonomgeving nog niet geregeld is of voor wie de regelmatige aanwezigheid van een arts of verpleegkundige nog noodzakelijk is. Er zal in kader van dit project geen persoonlijke bijdrage aan de patiënt worden gevraagd door de centra. 

Doorverwijzing

Indien een opname in een Centrum voor Herstelverblijf noodzakelijk is, dan neemt de sociale dienst van het ziekenhuis contact op met één van de 8 erkende centra voor herstelverblijf. Deze erkende centra zijn te vinden in de begeleidende brief van Agentschap Zorg & Gezondheid. Bekijk de brief hier.