Toekenning extra uren conventie psychologische functies in de eerste lijn

Een jaar geleden ging de conventie ‘psychologische functies in de eerste lijn’ een tweede fase in. Uit een recente begrotingscontrole blijkt dat, op dit moment, niet alle budget wordt ingezet.

Uiteraard willen we ook in ELZ Waasland NO en Waasland ZW alle beschikbare middelen maximaal inzetten. We willen hierop inspelen door meer sessies per week ter beschikking te stellen.

Bijgevolg wordt er hierbij een oproep gelanceerd bij alle geïnteresseerde klinisch psychologen/klinisch orthopedagogen en erkende organisaties, die nog geen portfolio ingediend hebben, om dat zo snel mogelijk te doen, liefst voor 15 mei.

  • Klinisch psychologen en orthopedagogen kunnen hun portfolio indienen via volgende link.
  • Erkende organisaties kunnen hun portfolio indienen via volgende link.

Bij toekenning van nieuwe/extra uren zal er rekening gehouden worden met onderstaande principes:

  • We streven naar maximale inhoudelijke en geografische diversiteit.
  • De uitgangspunten van de Public Mental Health visie, waaronder o.a. de aandacht voor vindplaatsgericht werken en het bereiken van de meest kwetsbare doelgroepen, vormen een belangrijke leidraad.
  • We bekijken welk aanbod waar nog niet beschikbaar is en houden rekening met welke doelgroepen momenteel uit de boot vallen.
  • We houden ons aan de vooropgestelde precariteitsindex en de verwachting van een inzet van minimaal 55% op de functie “eerstelijnspsychologische zorg (ELP)”. Voor kinderen en jongeren zal voornamelijk ingezet worden op een uitbreiding van het aantal ELP-uren en slechts in zeer beperkte mate op een uitbreiding van uren binnen de functie “gespecialiseerde zorg in de eerstelijn (GPZ)”.
  • De beschikbare ruimte om extra uren toe te kennen varieert per eerstelijnszone en is soms beperkt.
  • Belangrijk: we streven ernaar dat ook potentieel nieuw geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen een langdurig engagement kunnen aangaan en dus ook perspectief voor 2024 krijgen.

Indien je vragen zou hebben over deze communicatie, kan je terecht bij Marc Vermeire – Lokaal coördinator conventie psychologische functies in de eerstelijn ELZ Waasland NO, ELZ Waasland ZW en ELZ Dender. marc.vermeire@psy-ovl.be .