Extra vaccindosis tegen COVID-19: wie, wanneer, hoe en waar?

 • 15 september 2021

Extra kwetsbare personen (met een verminderde immuniteit veroorzaakt door een bepaalde aandoening of behandeling) krijgen een extra vaccindosis. Dit moet zorgen voor een betere bescherming.

Wie?

Het gaat om personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, waardoor ze minder sterk reageren op vaccinatie. Een extra dosis is aangewezen om maximale bescherming te krijgen tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19.

Het gaat over patiënten met:

 • aangeboren afweerstoornissen
 • chronische nierdialyse
 • inflammatoire ziekten die behandeld worden met immunosuppressiva
 • bloedkankers of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren de voorbije 3 jaren
 • pretransplant-, stamceltransplant- en orgaantransplantpatiënten
 • HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

Wanneer?

Vanaf dinsdag 14 september vertrekken de uitnodigingen voor een ‘extra’ vaccinatiedosis voor deze doelgroep.

Opgelet, bijkomende voorwaarden zijn dat de laatste vaccinatie minstens 4 weken geleden is én dat het volledige vaccinatieschema al werd afgerond (dus al 2 prikken Pfizer of AstraZeneca of 1 prik Johnson&Johnson achter de rug).

Waar vindt de vaccinatie van risicopatiënten plaats?

In het vaccinatiecentrum in Appels.

Uitzonderingen zijn:

 • Bedlegerige mensen en/of mensen onder strikte medische indicaties (bv. ernstige psychiatrische stoornissen, ernstige fysieke invaliditeit) en die niet in staat zijn hun verblijfplaats onder normale omstandigheden te verlaten. Zij komen in aanmerking voor thuisvaccinatie door hun huisarts of de mobiele equipe van het vaccinatiecentrum.
 • Alle chronische nierdialyse patiënten worden gevaccineerd in het dialysecentrum, onder de coördinatie van de behandelend arts/nefroloog.

Als je denkt in aanmerking te komen voor een thuisvaccinatie, contacteer je best je huisarts nadat je de uitnodiging hebt ontvangen. Deze zal nagaan of je inderdaad een thuisvaccinatie kan krijgen. Indien dat zo is, zal je huisarts deze thuisvaccinatie uitvoeren. Lukt dit niet, dan kan de mobiele ploeg van het vaccinatiecentrum je thuis komen vaccineren.

Hoe worden de lijsten van deze risicopatiënten opgemaakt?

Voor het opstellen van de lijsten worden gegevens uit meerdere bronnen samengevoegd. Daarbij wordt, net zoals voorheen, de privacy maximaal gerespecteerd.

 • Het kankerregister maakt een lijst met patiënten die de laatste drie jaar een diagnose van kanker kregen.
 • De verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) stellen een lijst samen, op basis van een aantal indicatoren (bv. medicatiegebruik) bij hun leden.
 • De huisartsen maken een selectie vanuit de medische dossiers van hun patiënten.

Op die manier is de kans klein dat er iemand vergeten wordt. Al deze lijsten worden samengevoegd tot één unieke lijst in een beveiligd centraal register. Iemand die op meerdere lijsten voorkomt, wordt uiteraard slechts één keer uitgenodigd. De enige informatie die de database bevat, is ‘deze persoon heeft een verhoogd risico’. Ze bevat dus geen enkele informatie over de aandoening. 

Hoe kan je nagaan of je op de lijst van risicopersonen staat?

Vanaf 20 september 2021 kan je zelf nakijken of je op de lijst van patiënten staat, via www.myhealthviewer.be of via https://www.mijngezondheid.belgie.be.

Vanaf dan kan je ook via de website van je verzekeringsinstelling (ziekenfonds) algemene informatie verkrijgen. Ook je huisapotheker kan je informatie geven over deze algemene selectie van deze risicopatiënten. Je ziekenfonds en huisapotheker kunnen je echter NIET toevoegen op de vaccinatielijst.

We roepen onze inwoners op om met de eenvoudige vraag: ‘Sta ik op de lijst?’ niet naar de huisarts te bellen.

Als je een vaste huisarts hebt, die je Globaal Medisch Dossier (GMD) bijhoudt, dan hoef je niets te doen. Je kan dan gewoon je uitnodiging afwachten. Ontvang je geen uitnodiging? Je kan dat beschouwen als een goed teken. Het wil zeggen dat je niet tot de extra risicogroep behoort, en dat de basisvaccinatie voldoende beschermt tegen het risico op zware complicaties bij een besmetting met COVID-19.

Wat als je niet op de lijst staat en toch een verhoogd risico loopt?

Er is een kleine kans dat je een risicopatiënt bent, en dat je vanaf 20 september niet op de lijst van je verzekeringsinstelling/ziekenfonds voorkomt. Zo beschikken de verzekeringsinstellingen niet over de nieuwe informatie na 1/4/2021. Een voorbeeld hiervan: je hebt een aangeboren afweerstoornis waarvoor geen behandeling nodig is, en je hebt hiervoor nog nooit een huisarts geraadpleegd.

In dat geval maak je best een afspraak met je vaste huisarts. Deze kan je altijd toevoegen aan de lijst met risicopatiënten, ook na half september. Mensen zonder vaste huisarts maken best een afspraak met een huisarts naar keuze, zodat deze een medisch dossier kan opmaken en je kan toevoegen aan de lijst zodat je ook wordt uitgenodigd voor vaccinatie.

Als je voor je medische behandeling enkel gevolgd wordt via een specialist, kan deze contact nemen met de huisarts om je alsnog toe te voegen aan de lijst.

Kan je je vaccin kiezen?

Neen, je kan niet kiezen met welk vaccin je zal worden ingeënt. Alle risicopatiënten krijgen voor de ‘extra’ dosis een Pfizervaccin toegediend. Het heeft geen zin om de huisarts een attest te vragen voor het verkrijgen van een bepaald type vaccin. 

Is deze extra vaccinatiedosis hetzelfde als het boostervaccin waarover zo vaak wordt gesproken?

Neen, het aanbieden van een ‘extra dosis’ voor deze doelgroep wordt niet aanzien als een ‘booster dosis’ maar als een gedeelte van hun basisvaccinatie omdat zij noodzaak hebben aan meer dosissen om een zelfde immuunrespons te krijgen als personen met een normaal immuunsysteem. Een ‘booster dosis’ verwijst naar een andere dosis van een vaccin die wordt gegeven aan iemand die voldoende bescherming heeft opgebouwd na basisvaccinatie, maar die bescherming na verloop van tijd afnam. Voorlopig is dit nog voor niemand voorzien (zou al zeker niet gebeuren in 2021).

Moet ik ingaan op deze extra vaccinatiedosis om mijn geldig en volledig vaccinatiecertificaat te behouden?

Neen, van zodra je één prik Johnson & Johnson of twee prikken van een ander vaccintype hebt gehad, zal je beschikken over een geldig en volledig vaccinatiecertificaat. Het al dan niet ingaan op deze extra uitnodiging zal daar niks aan veranderen.

Anderzijds is het medisch gezien wel belangrijk dat men ingaat op deze uitnodiging om een voldoende immuniteit op te bouwen en geen zware medische impact te ondervinden bij een mogelijke besmetting.