FAQ invulformulier vaccinatie

1) Ik ondervind technische problemen bij het invullen van het formulier.
Technische problemen mogen doorgestuurd worden naar administratie@elzkempenduin.be

 

2) Ik heb het formulier reeds ingevuld, maar wil mijn gegevens wijzigen.
Is de registratie niet onmiddellijk gelukt of wil je jouw gegevens wijzigen, dan mag je dit doorgeven aan administratie@elzkempenduin.be.

 

3) Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen?
Indien je wil dat jouw gegevens verwijderd worden uit ons systeem, kan je hiervoor mailen naar administratie@elzkempenduin.be

 

4) Ik heb een inhoudelijke vraag over de interpretatie van de vragen in het formulier.
Kijk of er een vrij tekstveld bestaat waar je jouw vraag in kwijt kan. Zo niet, dan mag u uw vraag mailen naar administratie@elzkempenduin.be.

 

5) Ik heb me reeds ingeschreven via Help de helpers.
Bedankt voor jouw engagement! In dat geval hoef je ons formulier niet opnieuw in te vullen. De gegevens van Help de helpers worden namelijk ook aan de eerstelijnszones bezorgd.

 

6) Hoe oud moet ik zijn om als vrijwilliger aan de slag te gaan?
Volgens de wetgeving dien je minstens 15 jaar oud te zijn en je eerste twee jaren van je humaniora afgewerkt te hebben. Anders moet je de leeftijd van 16 bereikt hebben alvorens je aan de slag kan.

 

7) Hoe weet ik dat mijn gegevens juist geregistreerd werden?
Na het invullen van het formulier verschijnt er een bevestiginsbericht op uw scherm. Hierin zal u lezen dat uw gegevens juist geregistreerd werden en dat u gecontacteerd wordt van zodra er zekerheid is over het moment waarop we uw hulp graag zouden inzetten.

 

8) Word ik als vrijwilliger gevaccineerd?
Als vrijwilliger word je op voorhand gevaccineerd zodat je optimaal beschermd bent. We verwachten wel een zeker engagement dat je een voldoende aantal uren voor een voldoende lange tijd in onze vaccinatiecentra komt helpen. Hiervoor zal u mogelijks een engagemenstverklaring voor moeten ondertekenen.

QR vaccinatie Limburg