FAQ Vaccinatie

Hieronder worden veelgestelde vragen op Vlaams en lokaal niveau over COVID-19-vaccinatie verzameld. Bekijk ze zeker, zodat je jouw cliënten of patiënten een antwoord kan geven.

Lokaal niveau

Hier kan men concrete vragen met antwoorden raadplegen over de lokale vaccinatiestrategie (de vaccinatiecentra, mobiliteit,...) binnen de ELZ Scheldekracht.

Vragen

Vragen over de vaccinatie in het algemeen:

Vragen over je vaccinatiecentrum:

Algemeen

Wetteren

Wachtebeke

Vragen over de (lokale) vaccinatiestrategie:

Vragen voor personen met een aandoening

Vragen over/voor medewerkers in de vaccinatiecentra:

Vragen over de vaccinatie van eerstelijnsprofessionals:

Vind je je vraag over de lokale vaccinatiestrategie niet terug?

Mail ze dan naar katrien.stessens@elzscheldekracht.be. We proberen zo snel mogelijk deze FAQ-lijst aan te vullen indien we hier reeds antwoorden op kunnen geven.

 

Vragen met antwoord

Waar kan ik mij aanmelden als vrijwilliger?

ELZ Scheldekracht ontving in onze regio meer dan 1300 aanmeldingen voor helpende handen. Zo’n groot engagement is hartverwarmend. Omdat er al zoveel zijn, is het vanaf dinsdag 6 februari tijdelijk niet meer mogelijk om je op te geven als vrijwilliger/medewerker voor de vaccinatiecentra van ELZ Scheldekracht in Wachtebeke en Wetteren. Het is mogelijk dat er in de toekomst opnieuw een oproep komt. Momenteel wordt er bekeken wanneer en hoe de vrijwilligers die zich reeds hebben aangemeld, best worden ingeschakeld. Dat zal echter niet voor de eerste weken zijn. Bij de start wordt er niet zo grootschalig gevaccineerd en kiest men voor een kleine, vaste, equipe van personeel om eventuele kinderziektes goed aan te pakken.

Terug naar alle vragen

Hoe ziet het vaccinatiecentrum eruit?

Foto’s worden regelmatig geplaatst op de facebookpagina’s van de verschillende gemeentes, alsook op de facebookpagina van ELZ Scheldekracht.

Terug naar alle vragen

Wat is het adres van het vaccinatiecentrum in Wetteren?

Warandelaan 14B, 9230 Wetteren

Terug naar alle vragen

Wat is het adres van het vaccinatiecentrum in Wachtebeke?

Puidonkdreef 1, 9185 Wachtebeke

Terug naar alle vragen

Naar welk vaccinatiecentrum moeten de inwoners van de verschillende gemeenten?

 • Vaccinatiecentrum Wachtebeke : Destelbergen, Laarne, Lochristi, Wachtebeke
 • Vaccinatiecentrum Wetteren : Merelbeke, Melle, Wichelen, Wetteren.

Terug naar alle vragen

Mogen begeleiders mee in het vaccinatiecentra?

Ja, er mag (maximum) één begeleider per persoon mee wanneer dit echt nodig is.

Als iemand je brengt, blijft je chauffeur dus best in de wagen wachten. Je begeleider kan je, indien nodig, ook tot aan de ingang begeleiden en na de vaccinatie ophalen aan de uitgang.

Terug naar alle vragen

Zijn er rolstoelen voorzien in de vaccinatiecentra?

De voorkeur gaat uit naar het meebrengen van een eigen rolstoel. Er zijn ook rolstoelen voorzien die kunnen worden uitgeleend binnen de vaccinatiecentra of om bijvoorbeeld van de parking naar het centrum te geraken. De centra zelf zijn ook volledig toegankelijk voor personen met een mobiele beperking.

Terug naar alle vragen

Hoeveel mensen kunnen er gevaccineerd worden per vaccinatiecentrum ?

Het totale aantal inwoners van de ELZ Scheldekracht bedraagt ongeveer 136.000 inwoners.

Enkel de 18-plussers zullen gevaccineerd worden. Dit betekent dat er afgerond 60.000 inwoners in Wetteren en 50.000 inwoners in Wachtebeke zullen gevaccineerd worden ( bij 100% vaccinatiegraad).

Terug naar alle vragen

Waarom het ingewikkeld maken ? Is het niet beter te vaccineren volgens leeftijd, de ouderen eerst, ipv onderverdelingen in groepen te maken ?

Het is belangrijk om eerst de grootste druk op de gezondheidszorg te verminderen door de personen die meer risico op zorg hebben eerst te laten vaccineren. Ook eerstelijnsactoren die meer risico op ontsmetting hebben, zorgen niet alleen voor meer druk op de gezondheidszorg, maar ook meer kans op een hogere besmettingsgraad. Als we het totaal aantal van deze twee groepen binnen de regio van ELZ Scheldekracht optellen, komen we op 45.718. Als we dit extrapoleren over de 60 eerstelijnszones in Vlaanderen, dus 45.718 maal 60, dan komen we op een totaal geschat aantal van  2.743.080. Door deze groepen eerst te vaccineren, maken we dus een grote impact op de verspreiding van het virus en de druk op de zorgsector.

Terug naar alle vragen

Kan je eigenlijk wel iedereen bereiken om zich te laten vaccineren?

De Eerstelijnszone Scheldekracht streeft naar een maximale vaccinatiegraad. De kwetsbare groepen zijn heel belangrijk en een absolute aandachtsfactor voor onze ELZ. Er word een beleid voor specifieke (moeilijk bereikbare) doelgroepen opgesteld, bijvoorbeeld voor anderstaligen. Ook binnen de vaccinatiecentra wordt rekening gehouden met de noden van bepaalde doelgroepen zoals voor personen met een visuele beperking.

Terug naar alle vragen

Is het niet goedkoper en veel makkelijker om de vaccinatie bij mijn huisarts te laten doen ?

Logistiek is het heel moeilijk om elke huisarts afzonderlijk verantwoordelijk te stellen voor de vaccinatie. Alsook het kostenplaatje zou heel hoog kunnen oplopen. Stel dat elke patiënt op consultatie zou moeten gaan en de huisarts zonder hulp van verpleging  zou moeten vaccineren, dan zou dit per vaccinatie een prestatie per consult zijn. Over een totale groep van 110.000 te vaccineren patiënten binnen ELZ Scheldekracht, betekent dit 110.000 maal 27 euro of 2.970.000 euro.

Terug naar alle vragen

Waarom moeten inwoners van Destelbergen naar Wachtebeke gaan?

Destelbergen behoort samen met zeven andere gemeenten (Wachtebeke, Wetteren, Wichelen, Laarne, Merelbeke, Melle, Lochristi) tot Eerstelijnszone Scheldekracht. Binnen onze eerstelijnszone mochten we (maximum) twee vaccinatiecentra oprichten waar mensen uit de hele zone terechtkunnen voor een vaccinatie. 

We kozen bewust voor één vaccinatiecentrum in Wachtebeke en één in Wetteren omwille van o.a. de verspreiding over en verdeling van de hele zone. De eerstelijnsactoren en de lokale besturen zijn samen met de Eerstelijnszone aan de slag gegaan om goede logistieke en mobiliteitsoplossingen uit te werken zodat elke inwoner makkelijk toegang kan krijgen tot de vaccinaties. We willen uiteraard ook de toegankelijkheid tot vaccinaties verzekeren voor alle (minder mobiele) burgers, onder meer door de combinatie van openbaar vervoer en een extra mobiel vaccinatie-aanbod.

Terug naar alle vragen

De verplaatsing naar het vaccinatiecentrum in Wachtebeke is ver voor mij. Kan ik ook naar een ander vaccinatiecentrum gaan dat dichter ligt?

Neen, als je je wilt laten vaccineren, moet je naar het vaccinatiecentrum gaan dat op je uitnodiging vermeld staat. Er is hard gewerkt om de bereikbaarheid van beide vaccinatiecentra te vergroten en de inwoners hierover te informeren. Bekijk hier bijvoorbeeld het nieuwsbericht over de bereikbaarheid en toegankelijkheid vann onze vaccinatiecentra.

Terug naar alle vragen

Waarom is er geen vaccinatiecentrum in elke gemeente van ELZ Scheldekracht?

De Vlaamse overheid besliste dat er per eerstelijnszone maximaal twee vaccinatiecentra mogen zijn. Dit om logistieke redenen (vervoer veiligheid van de vaccins en personeelsinzet).

Terug naar alle vragen

Hoe verloopt het vaccineren?

Wanneer je een vaccin komt halen, passeer je eerst langs het onthaal waar je incheckt. Daarna mag je naar de administratie. Daar krijg je informatie over het vaccin en de eventuele nevenwerkingen. De medewerker stelt ook vragen over je gezondheidstoestand. Ook je registratie voor een tweede prik (als die nodig is) gebeurt hier. Pas daarna ga je naar de eigenlijke vaccinatieruimte. Na het prikje wordt geregistreerd dat je gevaccineerd bent en wacht je nog 15 minuten in de wachtruimte.

Bekijk hier een filmpje over het verloop.

Terug naar alle vragen

Hoe zorgen we ervoor dat elke inwoner van de verschillende gemeenten een geïnformeerde beslissing kan maken rond vaccinatie?

De huisarts in de eerste plaats, maar ook andere hulpverleners, zijn goed geplaatst om burgers te informeren. Daarnaast wordt er vanuit de eerstelijnszone ingezet op sensibilisering in lijn met de Vlaamse campagne.

Terug naar alle vragen

Hoe worden alle inwoners van ELZ Scheldekracht uitgenodigd om zich te laten vaccineren?

Als mensen aan de beurt zijn voor vaccinatie ontvangen ze een uitnodiging en een informatiebrief in heldere taal. Ook kan je je uitnodigingsbrief vinden in je e-box. Klik hier voor meer informatie over je e-box.

De uitnodigingsbrief bevat enerzijds de gegevens van het vaccinatiecentra waar ze verwacht worden om zich te laten vaccineren en anderzijds een code waarmee ze online 1 of 2 afspraakmomenten kunnen vastleggen. De timing zal aangepast kunnen worden. Voor ondersteuning bij het inplannen van een afspraak gaan mensen terecht kunnen bij een lokaal informatienummer dat beschikbaar is via hun uitnodiging.

Terug naar alle vragen

Zullen we in onze eerstelijnszone met twee vaccinatiecentra een hogere vaccinatiegraad hebben dan een eerstelijnszone met maar een vaccinatiecentrum?

Neen, alle eerstelijnszones krijgen een evenredig aandeel vaccins op basis van het aantal bewoners dat gekoppeld is aan elk vaccinatiecentrum. Elke gemeente en elke lokale actor zal het zelfde vaccinatieritme moeten aanhouden.

Terug naar alle vragen

Kunnen mensen naar het toilet gaan in het vaccinatiecentrum?

Ja, toiletten zijn voorzien en gesignaleerd.

Terug naar alle vragen

Ga ik moeten aanschuiven in het vaccinatiecentrum vooraleer ik mijn vaccin krijg?

Normaliter niet aangezien er planningen zijn uitgewerkt met concrete tijdstippen. Er zijn tevens voldoende stoelen binnen in de vaccinatiecentra voorzien om eventuele kleine vertragingen omwille van buitengewone omstandigheden op te vangen.

Terug naar alle vragen

Ik ben niet zo mobiel. Wordt hier rekening mee gehouden tijdens het wachten?

Zeker, er zijn voldoende stoelen binnen in de vaccinatiecentra voorzien om wachttijden te overbruggen.

Terug naar alle vragen

Moet ik eigen materiaal meebrengen als ik aan de slag ga in het vaccinatiecentrum?

Normaliter wordt al het nodige materiaal voorzien. Wel vragen we de medewerkers om hun gsm mee te brengen.

Terug naar alle vragen

Zijn er brancards voorzien?

Ja, deze zijn voorzien in de EHBO-post. Deze worden uitzonderlijk ingezet.

Terug naar alle vragen

Welk type vaccin krijg ik binnen de vaccinatiecentra van ELZ Scheldekracht?

Op je uitnodiging staat vermeld welk type vaccin je krijgt. Alle vaccins tegen COVID-19 die in België beschikbaar zijn, zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en mogen dus als veilig en voldoende werkzaam beschouwd worden om in een breed vaccinatieprogramma gebruikt te worden.

Terug naar alle vragen

Wat breng ik mee op de dag van mijn vaccinatie?

Als je naar het vaccinatiecentrum in Wachtebeke of Wetteren komt, moet je op deze zaken letten:

 • Breng je identiteitskaart mee.
 • Draag een mondmasker: een chirurgisch of een stoffen masker, geen bandana of sjaal.
 • Je krijgt een vaccinatie in je bovenarm. Draag hiervoor makkelijke kleding (b.v. een trui met een rits waar je makkelijk één mouw kan laten zakken).
 • Als je medicatie neemt, zorg dat je goed weet welke medicatie dit is alvorens je komt.

Terug naar alle vragen

Kunnen mensen die op hetzelfde adres wonen binnen de gemeenten van ELZ Scheldekracht, samen gevaccineerd worden?

Nee, in het algemeen is dit niet mogelijk.

We zetten even de verschillende situaties op een rijtje met eventuele uitzonderingsmogelijkheden:

 • Jullie hebben allebei een uitnodiging gekregen voor dezelfde dag. Dan mogen jullie samen naar het vaccinatiecentrum komen. Je doet dat best op de eerste van de twee afspraken. Een afspraak verplaatsen is niet nodig. Je bevestigt wel best beide afspraken.
 • Jullie hebben allebei een uitnodiging gekregen maar niet voor dezelfde dag. Dan kan je naar het callcenter bellen om te vragen je afspraak te verplaatsen naar dezelfde dag. Dat lukt wel alleen als er op die dag nog een vaccin vrij is. Dat moet ook hetzelfde type vaccin zijn als het vaccin waarvoor die persoon uitgenodigd was.
 • Jij hebt al een uitnodiging gekregen maar je huisgenoot nog niet. De ruimte om deze persoon mee in te plannen hebben we op dit ogenblik niet. We vragen je om je uitnodiging geduldig af te wachten en hiervoor niet naar het callcenter te bellen.

Het is dus mogelijk dat het niet kan! Op dat moment is het het best om toch gewoon op je uitnodiging in te gaan. Dan ben jij zelf alvast gevaccineerd. Het vaccinatiecentrum kan dan zijn planning volgen en op lange termijn vlotter iedereen vaccineren. Het blijft ook heel belangrijk om te bevestigen dat je komt. Dan weten ze in het centrum dat jouw dosis van het vaccin benut zal worden. 

De vaccinaties worden per persoon ingepland. Voor elke uitnodiging die we versturen, is er een dosis gereserveerd. Iemand extra vaccineren kan alleen maar als er gaten zijn in de planning omdat mensen niet komen opdagen. 

Onze vaccinatiecentra doen er alles aan om zulke overschotten te vermijden. Daarom kunnen ze meestal geen inwonende partners mee vaccineren.

Terug naar alle vragen

Ik ben een inwoner binnen de eerstelijnszone Scheldekracht en heb een uitnodiging voor coronavaccinatie gekregen via e-mail of SMS, maar ik vertrouw de afzender niet. Wat moet ik doen?

Phishing is een vorm van internetfraude. Criminelen proberen dan je gegevens te pakken te krijgen. Ze kunnen daarvoor ook valse vaccinatie-uitnodigingen gebruiken!

Heb je een uitnodiging voor coronavaccinatie gekregen via e-mail of sms en vertrouw je het niet? Het kan om een vals bericht of phishing gaan. Op de volgende dingen kan je letten.

 • Controleer zeker de afzender. De e-mail over je vaccinatie is afkomstig van cov19-vaccin@doclr.be. De sms komt van het nummer 8811.
 • Er staan contactgegevens op van het vaccinatiecentrum dat bij je officiële woonplaats hoort.
 • De vaccinatie en het vaccin zijn gratis. Er wordt geen geld gevraagd.
 • Je moet nooit persoonlijke gegevens doorgeven zoals paswoorden, pincodes of rekeningnummers.
 • Het is de regionale overheid die de uitnodiging stuurt (Zorg en Gezondheid in Vlaanderen). Uitnodigingen van een vaccinproducent zijn dus vals!

Twijfel je nog over de e-mail die je ontving? 

 • Dan kan je je aanmelden in Mijn Burgerprofiel om te bekijken of je uitnodiging ook zichtbaar is in je e-Box.
 • Je kan ook gewoon enkele dagen wachten tot je de brief op papier in je brievenbus krijgt.
 • Meld het verdachte bericht via verdacht@safeonweb.be

Meer informatie over omgaan met phishing vind je hier.

Terug naar alle vragen

Ben je je uitnodiging kwijt voor je bezoek aan de vaccinatiecentra van ELZ Scheldekracht?

Je vindt een elektronisch exemplaar in je burgerprofiel of e-box. Heb je nog geen burgerprofiel? Via dezelfde link kan je je aanmelden. Je kan ook bellen naar 1700. Zij kunnen je de uitnodiging opnieuw bezorgen.

Terug naar alle vragen

Hoelang moet ik rekenen voor mijn bezoek aan het vaccinatiecentrum?

Wie zich laat vaccineren rekent best op 45 minuten voor het volledige proces, dat verloopt in 4 stappen. Bij het binnenkomen neemt een steward de koorts. Daarna controleert een onthaalmedewerker de identiteit en afspraak. Als tweede stap volgt de medische controle. Daar krijgt de bezoeker informatie over het vaccin, de eventuele bijwerkingen en moet hij of zij enkele medische vragen beantwoorden. Als blijkt dat er geen medische bezwaren zijn, wordt de persoon in kwestie gevaccineerd. Tot slot moet de bezoeker nog een kwartiertje wachten.

Terug naar alle vragen

Hoe worden de medewerkers opgeleid? Wie vaccineert mij?

 • De stewards en onthaalmedewerkers krijgen training in het registratiesysteem, en met hen overlopen we ook de “bijzondere procedures”: wat als iemand te laat is, koorts heeft,… Hier zijn niet-medische profielen op geplaatst die administratief sterk staan.
 • De anamnesemedewerkers zijn verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Met hen wordt overlopen hoe ze goed alle nodige informatie voor de anamnese kunnen bevragen, en wordt er ook besproken wanneer ze de arts er dienen bij te roepen. Ook zij worden in het registratiesysteem getraind.
 • De vaccinatoren zijn verpleegkundigen, artsen en vroedkundigen opgeleid vóór 2018. Zij hebben allen in hun opleiding geleerd hoe te prikken. Ook zij worden door de toezichthoudend arts begeleid in hun taak.
 • De toezichthoudend arts kreeg een herhaling van de procedure bij een anafylactische shock, en is ook op de hoogte van de factoren die doorwegen bij een beslissing of iemand al dan niet gevaccineerd kan worden in ons vaccinatiecentrum.

Terug naar alle vragen

Waar kan ik mijn auto parkeren in Wachtebeke?

Het vaccinatiecentrum heeft een gratis parking voor 1600 wagens. Er zijn ook 10 parkeerplaatsen voor mensen met een fysieke beperking voorzien. Deze bevinden zich ter hoogte van de uitgang van het vaccinatiecentrum (=de ingang van het sportcentrum). Er zullen ook nog aan de effectieve ingang van het vaccinatiecentrum parkeerplaatsen voor mindermobiele mensen voorzien worden.

Parkeer in Wachtebeke op parking 2 en volg de bepijling parking 2 of vaccinatiecentrum.

Parkeer zo dicht mogelijk ter hoogte van de sporthal.

Klik hier om een grondplan met aangeduide parkeerzones te bekijken.

Terug naar alle vragen

Waar kan ik mijn auto parkeren in Wetteren?

Het vaccinatiecentrum heeft een gratis parking voor 68 wagens.

Volgende parkings zijn ook dichtbij :

 • Parking station Wetteren (kant Beernaertsplein)
 • Parking Felix Beernaertsplein
 • Parking Spoorweglaan (overkant station)
 • Parking Scheldekaai (onder gemeentehuis)

Klik hier om een grondplan met aangeduide parkeerzones te bekijken.

erug naar alle vragen

Moet je betalen voor het parkeren in Wetteren?

De parking van het vaccinatiecentrum Wetteren is gratis.

De parkings station Wetteren (kant Beernaertsplein, Felix Beernaertsplein en Spoorweglaan zijn blauwe zone (maximaal 4 uur parkeren met schijf).

Voor de parking Scheldekaai wordt onderzocht of ze tijdelijk gratis kan worden gemaakt.

Terug naar alle vragen

Zijn er parkeerplaatsen voorzien voor mensen met een fysieke beperking in Wachtebeke?

Ja. De gratis parking bevat 10 parkeerplaatsen voor mensen met een fysieke beperking. Deze plaatsen bevinden zich dicht bij de uitgang van het vaccinatiecentrum. Er zijn ook rolstoelen voorzien. Mindermobielen vervoer kan de bezoeker laten uitstappen vlakbij de ingang van het vaccinatiecentrum. Ook daar zullen parkeerplaatsen voorzien worden voor mindermobiele mensen.

Terug naar alle vragen

Zijn er parkeerplaatsen voorzien voor mensen met een fysieke beperking in Wetteren?

Ja. De gratis parking bevat 8 parkeerplaatsen voor mensen met een fysieke beperking. Deze plaatsen bevinden zich vooraan op de parking. Daar zijn ook rolstoelen voorzien. Minder mobielen vervoer kan de bezoeker laten uitstappen vlakbij de ingang van het vaccinatiecentrum. Een steward zal daartoe de slagboom bedienen. Na de vaccinatie wordt die persoon dan weer opgevangen aan de uitgang.

Terug naar alle vragen

Zijn er fietsenstallingen voorzien?

We moedigen de verplaatsing met de fiets sterk aan en er zijn voldoende fietsenstallingen voorzien, ook voor buitenmaatse fietsen.

De fietsen kunnen gestald worden vlak bij de ingang van het vaccinatiecentrum.

Terug naar alle vragen

Kan ik op een veilige en aangename manier met de fiets naar het vaccinatiecentrum komen?

Ja. Via de fietsknooppunten werd per gemeente een aantrekkelijke en veilige route uitgewerkt.

Aan het vaccinatiecentrum volg je de fietssignalisatie die voorzien is vanaf het laatste knooppunt op jouw route.

Klik hier op je vaccinatiecentrum, vervolgens op je gemeente. Zo kan je de fietsroute terugvinden die jouw gemeente heeft opgemaakt om naar het vaccinatiecentrum te komen.

Terug naar alle vragen

Kan ik met het openbaar vervoer naar het vaccinatiecentrum Wetteren?

Er zijn verschillende buslijnen naar Wetteren. De bus stopt ter hoogte van De Warande of de Jozef Buyssestraat op de Jan Broeckaertlaan (voor wie uit de richting Serskamp komt).

Je kan ook met de trein naar het station van Wetteren: er zijn vlotte verbindingen vanuit Merelbeke, Melle, Kwatrecht, Schellebelle, Serskamp en Wichelen naar het station in Wetteren. Vanaf het station is het nog een 800 meter stappen naar het vaccinatiecentrum. Dit is een wandeltocht van maximaal 10 minuten. Er wordt bewegwijzering voorzien.

Voor meer informatie, klik hier op jouw gemeente en kom meteen op de informatie die jouw gemeente heeft opgemaakt over 'hoe geraak ik naar het vaccinatiecentrum'.

Terug naar alle vragen

Kan ik met het openbaar vervoer naar het vaccinatiecentrum Wachtebeke?

Er zijn vanuit Lochristi, Laarne en Destelbergen busverbindingen naar het vaccinatiecentrum.

De bus stopt voor de ingang van het vaccinatiecentrum. Opgelet : sommige bussen stoppen eerst op parking 1 en maken daarna nog een lus tot aan parking 2, wat de eindhalte is.

Voor meer informatie, klik hier op jouw gemeente en kom meteen op de informatie die jouw gemeente heeft opgemaakt over 'hoe geraak ik naar het vaccinatiecentrum'.

Terug naar alle vragen

Is het openbaar vervoer van en naar de vaccinatiecentra veilig?

Ja, als je de geldende regels (mondmasker dragen, afstand houden…) volgt.

Terug naar alle vragen

Loop ik risico op besmetting als ik de bus of trein neem?

Op elke openbare plaats waar mensen samenkomen, bestaat het risico op besmetting. Houd je daarom zo strikt mogelijk aan de geldende regels.

Terug naar alle vragen

Ik heb een beperkte mobiliteit. Kan ik met mijn voertuig tot aan de in- en uitgang gebracht worden te Wachtebeke?

Ja. Een brengzone is voorzien om mensen af te zetten aan de ingang. Na de vaccinatie haalt je begeleider je met een rolstoel aan de uitgang op en brengt je weer naar de voorbehouden parking die tussen ingang en uitgang gelegen is.

Terug naar alle vragen

Ik heb een beperkte mobiliteit. Kan ik met mijn voertuig tot aan de in- en uitgang gebracht worden te Wetteren?

Ja. Een brengzone is voorzien om mensen af te zetten aan de ingang. Na de vaccinatie haalt je begeleider je met een rolstoel aan de uitgang op en brengt je weer naar de voorbehouden parking die tussen ingang en uitgang gelegen is.

Terug naar alle vragen

Mag een familielid, bereidwillige buur of vriend mij naar het vaccinatiecentrum met de auto voeren?

Ja. Dit kan coronaveilig als je achteraan rechts in de wagen gaat zitten, je de auto ventileert (vooraan rechts en achteraan link het autovenster open laten) en je allebei een mondmasker draagt.

Terug naar alle vragen

Ontsmetten taxidiensten en Minder Mobielen Centrale-chauffeurs hun wagen voldoende?

Er zijn afspraken en regels rond de hygiëne bij taxidiensten en MMC-wagens. Als die regels (mondmasker dragen, raampje achter in de wagen op een kier zetten…) gevolgd worden, is het risico op besmetting klein.

Als je gebruik maakt van een van de diensten en merkt dat de regels niet worden nageleefd, kan je altijd de chauffeur daarop wijzen.

Terug naar alle vragen

Mag mijn assistentiehond / geleidehond (voor slechtzienden of andere medische verantwoording) binnen in het vaccinatiecentrum?

Ja, dit mag.

Terug naar alle vragen

Wens je een melding te ontvangen wanneer er een bericht in je e-box terecht komt?

Klik hier waar je, na aanmelden, rechts bovenaan op de eigen naam kan klikken. Selecteer dan ‘Mijn profiel’ en voeg je emailadres daar toe. Belangrijk is om hier te selecteren dat je mails wenst te ontvangen.

Voor meer informatie over de e-box, klik hier.

Terug naar alle vragen

Krijg ik verlof om mij te vaccineren?

Werknemers hebben recht op betaald verlof (klein verlet) voor de tijd die ze nodig hebben om zich te laten vaccineren. Met je uitnodiging en je bevestiging van je afspraak kan je je afwezigheid rechtvaardigen bij je werkgever.

Opgelet: uw werkgever mag u niet vragen om een attest van effectieve vaccinatie om uw afwezigheid op het werk te staven. Heb je toch graag een bewijs van vaccinatie? Bekijk hier een infofiche over hoe je dit kan afdrukken.

Terug naar alle vragen

Hoe geraak ik in het vaccinatiecentrum van Wetteren?

Bekijk hier hoe je vanuit jouw gemeente naar het vaccinatiecentrum van Wetteren geraakt.

Terug naar alle vragen

Hoe geraak ik in het vaccinatiecentrum van Wachtebeke?

Bekijk hier hoe je vanuit jouw gemeente naar het vaccinatiecentrum van Wachtebeke geraakt.

Terug naar alle vragen

Kom ik in aanmerking voor een reservelijst?

Bekijk hier steeds de recenste informatie over onze reservelijst(en) en wie er eventueel in aanmerking voor komt. Deze pagina wordt up-to-date gehouden! Je kan dit ook telkens opvolgen via onze facebookpagina en onze website.

Terug naar alle vragen

Kreeg jij als eerstelijnsprofessional van de prioritaire groep nog steeds geen uitnodiging tot vaccinatie?

Je hebt je kans op prioritair gevaccineerd te worden, gemist. Je zal worden opgepikt zodra we aan jouw leeftijd komen bij de brede bevolking.

Terug naar alle vragen

Mijn buur, collega, .. heeft al een uitnodiging gekregen en ik nog niet?

De uitnodigingen worden telkens ongeveer één à twee weken voor de vaccinatiedag verstuurd. Dus gaandeweg zullen ook meer en meer personen de officiële uitnodiging ontvangen van de overheid. Deze gespreide verzending kan verklaren waarom u bv. nog geen uitnodiging heeft ontvangen en uw collega/buur/... binnen ‘dezelfde doelgroep’ wel.

Terug naar alle vragen

Kan ik mijn afspraak ergens bevestigen/verplaatsen?

Bekijk hier hoe je dit online kan doen.

Ben je niet computervaardig? Dan kan je ook bellen naar het lokale callcenter waarbij het nummer vermeld staat op uw uitnodigingsbrief.

Zijn er geen sloten vrij voor het verplaatsen van je afspraak?

Dat kan! De planning van de vaccinatiecentra is slechts twee weken op voorhand bekend omwille van de levering van vaccins. Wacht een week om nieuwe beschikbaarheden te zien! Ons callcenter kan je hier niet bij helpen.

Terug naar alle vragen

Ik behoor tot de 65-plussers. Hoe komt het dat er 65-plussers al zijn uitgenodigd die jonger zijn dan ik?

Het klopt dat wij 65-plussers van oud naar jong uitnodigen. Regelmatig treden er wel fouten op in het uitnodigingssysteem waardoor je ouder kan zijn dan de leeftijdscategorie van het moment, maar nog steeds geen uitnodiging ontvangen hebt. Dit wordt opgevolgd en aangepakt!

Terug naar alle vragen

Ik heb een vraag rond het AstraZeneca vaccin, waar kan ik terecht?

Klik hier om veelgestelde vragen met antwoorden rond het AstraZeneca vaccin te bekijken. Deze pagina wordt up-to-date gehouden en volgen wij ook lokaal op binnen onze eerstelijnszone. Ook hebben wij binnen ELZ Scheldekracht een team van medische en farmaceutische experten die alles rond de vaccins op de voet opvolgen. Zij stellen bij de lokale vaccinatiestrategie de veiligheid van elke inwoner binnen onze zone voorop.

Bij andere vragen kan je altijd terecht via mail op info@elzscheldekracht.be

Terug naar alle vragen

Ziek geworden op de dag van je vaccinatie?

Dan stel je je vaccinatie toch beter uit. Je kan je afspraak verplaatsen, je uitnodiging gaat niet verloren! 

Je kan dit doen langs digitale weg of via ons lokale callcenter. Het nummer daarvan vind je op de uitnodiging.

Wanneer stel je je vaccinatie beter uit?

 • Je hebt symptomen van ziekte, met of zonder koorts: Je kan je vaccin krijgen wanneer je genezen bent.
 • Je maakt een covid-19-infectie door of testte positief:
  • Als je symptomen hebt, wacht je tot 14 dagen nadat je genezen bent om een nieuwe afspraak vast te leggen.
  • Als je positief testte zonder symptomen, dan mag je vanaf 14 dagen na de test gevaccineerd worden.
  • Je zit in quarantaine: In dat geval moet je wachten tot de periode van quarantaine voorbij is. 

Terug naar alle vragen

Ontvang je graag je uitnodiging voor het vaccin ook per sms en/of e-mail?

Bezorg dan je correcte gegevens aan je ziekenfonds!

Kijk ook eens na wie er nog aan jouw account gekoppeld is. Misschien zijn je kinderen intussen al het huis uit? Jongvolwassenen kunnen ook zelf nakijken of ze wel met hun eigen gegevens geregistreerd staan. Wanneer hun ouders nog contactpersoon zijn, zullen die de mail of sms ontvangen.

Klik hier voor meer informatie.

Terug naar alle vragen

Ik heb binnenkort een ziekenhuisopname gepland. Kan ik ervoor gevaccineerd worden?

Nee, er bestaat geen medische indicatie voor prioritaire vaccinatie. Als uw uitnodiging ervoor aankomt, kan u bellen naar het lokale callcenter om de mogelijkheid tot vaccineren voor de ziekenhuisopname te bespreken.

Terug naar alle vragen

Ik ga binnenkort op reis. Kan ik ervoor gevaccineerd worden?

Nee, er bestaat geen medische indicatie voor prioritaire vaccinatie. Als uw uitnodiging ervoor aankomt, kan u bellen naar het lokale callcenter om de mogelijkheid tot vaccineren voor de reis te bespreken.

Terug naar alle vragen

Ik heb omwille van een ziekenhuisopname mijn eerste vaccin niet kunnen komen halen in het vaccinatiecentrum. Wat nu?

De code die op de uitnodiging staat, is een maand geldig. Ja kan online of via het callcenter de afspraak verplaatsen.

Is de code vervallen, dan neem je contact op met je huisarts die met de medisch expert overlegt of er een uizondering kan gemaakt worden voor verplaatsing.

Terug naar alle vragen

Ik ben pas na mijn eerste vaccin opgenomen voor een lange tijd in het ziekenhuis. Waar krijg ik mijn tweede vaccinatie?

Het ziekenhuis staat in voor de tweede vaccinatie.

Terug naar alle vragen

Ik heb mijn eerste vaccin gekregen in een ziekenhuis of psychiatrische instelling waar ik niet langer ben opgenomen. Waar krijg ik mijn tweede vaccinatie?

Het vaccinatiecentrum staat in voor de tweede vaccinatie.

Terug naar alle vragen

Ik krijg chemotherapie. Wanneer mag ik gevaccineerd worden?

Alle dagen, behalve dag van de chemo zelf. Tenzij de oncoloog schriftelijk een ander advies geeft.

Terug naar alle vragen

Ik krijg immuuntherapie. Kan ik gevaccineerd worden?

Ja, dit is in principe geen probleem, behalve als de oncoloog schriftelijk een ander advies geeft.

Terug naar alle vragen

Ik krijg cortisone of antibiotica. Kan ik gevaccineerd worden?

 • Antibiotica: geen probleem, tenzij je op moment van antibiotica inname nog echt ziek bent.
 • Korte cortisone-kuur: indien mogelijk wachten met vaccineren tot de corticoïden zijn gestopt (om het effect van de vaccinatie zo optimaal mogelijk te houden).
 • Langdurige cortisone-kuur: kan niet worden onderbroken: dus gewoon vaccineren.

Alle andere medicatie vormt geen belemmering om het vaccin te krijgen.

Terug naar alle vragen

Ik neem een bepaalde medicatie. Kan ik gevaccineerd worden?

Geen enkele medicatie is een reden om het vaccin niet te nemen. Enkel gekende ernstige allergische reacties (=anafylaxie) op bestanddelen van de covidvaccins (PEG/polysorbaat) of ernstige reacties op meerdere verschillende medicamenten vragen overleg met huisarts of medisch expert. Ook het gebruik van Epipen vraagt zelden een vaccinatie onder supervisie in het ziekenhuis. 

Terug naar alle vragen

Helpt het om bloedverdunners te nemen voor je met AstraZeneca gevaccineerd wordt?

Neen, dit wordt absoluut afgeraden. Je hoeft niets speciaals te doen voor eender welk vaccin dat je krijgt.

Terug naar alle vragen

Ik neem dagelijks bloedverdunners. Mag ik het AstraZeneca vaccin krijgen?

Zeker. Zet je behandeling gewoon verder voort.

Terug naar alle vragen

Moet ik gevaccineerd worden als ik kort of lang geleden corona heb doorgemaakt?

Zeker, elke persoon wordt best gevaccineerd, vanaf tenminste 14 dagen na genezing . De immuniteit die je opgebouwd hebt door een natuurlijke infectie, duurt maar een paar maanden.

Terug naar alle vragen

Ik wil graag nog bloed doneren na mijn vaccinatie. Kan dit?

Geen probleem. Bloed, plasma en/of bloedplaatjes doneren mag vanaf 48 uren na de vaccinatie.

Terug naar alle vragen

Ik ben zwanger, wanneer kan ik gevaccineerd worden?

Je komt in aanmerking voor een snellere vaccinatie.

Besmet worden met corona is nooit goed, en zeker niet wanneer je zwanger bent. Het verhoogt het risico op een premature bevalling. Daarom adviseert de Hoge Gezondheidsraad om zwangere vrouwen prioritair te vaccineren. 

Hoe gaat dat praktisch? 

Wanneer je graag gebruik wil maken van de kans op een sneller vaccin, moet je dit melden aan je huisarts. Dit kan sinds 4 mei. Eénmaal geregistreerd, word je dan door het uitnodigingssysteem zo snel mogelijk uitgenodigd in het vaccinatiecentrum van je woonplaats. 

Als je je niet laat registreren voor een prioritair vaccin, krijg je wel nog gewoon een uitnodiging samen met je leeftijdsgroep. 

De coronavaccins zijn wel degelijk veilig voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. De coronavaccins die in België gebruikt worden bevatten géén levend afgezwakte virussen, zoals bijvoorbeeld het mazelenvaccin dat wel doet. 

Misschien ben je niet zwanger, maar wil je dat wel graag worden? Ook dan kunnen we je geruststellen. Het vaccin heeft géén negatieve invloed op je vruchtbaarheid. 

Meer informatie daarover kan je hier raadplegen als vrouw en hier raadplegen als man.

Terug naar alle vragen

Ik ben geen Belg maar verblijf tijdelijk in België als gastarbeider. Kan ik gevaccineerd worden in België?

U kan in België worden gevaccineerd bij de brede bevolking. Bij vragen mag u contact opnemen met onze populatiemanager via peter.dendooven@elzscheldekracht.be.

Terug naar alle vragen

Ik ben nu pas gestart als zorg- of hulpverlener die in aanmerking zou komen voor prioritaire vaccinatie, kan ik sneller gevaccineerd worden?

Ja, als je in aanmerking denkt te komen, kan je jouw gegevens (voornaam, naam, gsm-nummer, rijksregisternummer en woonplaats) doorgeven aan onze populatiemanager via peter.dendooven@elzscheldekracht.be. Voeg ook een "bewijs" van tewerkstelling in bijlage toe. Hij zal je (eventuele) vaccinatie verder opvolgen.

Terug naar alle vragen

Ik ben geen Belg maar verblijf tijdelijk in België. Kan ik gevaccineerd worden in België?

Iedereen met een adres in België zal worden uitgenodigd volgens de vaccinatiestrategie. Belgen en niet-Belgen die meer dan 3 maanden in België verblijven zonder een officieel adres, kunnen mits aanmelding met een BIS nummer of rijksregisternummer manueel ingeboekt worden in het vaccinatiecentrum volgens de vaccinatiestrategie (geen prioritaire vaccinatie). Hiervoor moeten zij het lokaal bestuur van de verblijfplaats contacteren.

Bij vragen mag u contact opnemen met onze populatiemanager via peter.dendooven@elzscheldekracht.be.

Terug naar alle vragen

Ik ben een Belg, maar verblijf in het buitenland. Waar word ik gevaccineerd?

Belgen met een adres in het buitenland kunnen de FOD Buitenlandse Zaken contacteren. Bij vragen mag u contact opnemen met onze populatiemanager via peter.dendooven@elzscheldekracht.be.

Terug naar alle vragen

Ik ben risicopatiënt, waarom ben ik nog niet uitgenodigd?

Kijk eerst na of je correct geregistreerd bent als risicopatiënt, dat kan via myhealthviewer

Ben je correct geregistreerd? Wend je dan naar je huisarts.

Ben je niet correct geregistreerd? Dan heb je je kans op prioritair gevaccineerd te worden, gemist. Je zal worden opgepikt zodra we aan jouw leeftijd komen bij de brede bevolking.

Terug naar alle vragen

Kan je ons lokale callcenter niet bereiken?

Door de vele uitnodigingen is het dan ook heel erg druk. Probeer later eens terug te bellen!

Wil je bellen omdat er geen sloten vrij zijn voor het verplaatsen van je afspraak? Dat kan! De planning van de vaccinatiecentra is slechts twee weken op voorhand bekend omwille van de levering van vaccins. Wacht een week om nieuwe beschikbaarheden te zien! Ons callcenter kan je hier niet bij helpen.

Terug naar alle vragen

Zijn er geen sloten vrij voor het verplaatsen van je afspraak?

Dat kan! De planning van de vaccinatiecentra is slechts twee weken op voorhand bekend omwille van de levering van vaccins. Wacht een week om nieuwe beschikbaarheden te zien! Ons callcenter kan je hier niet bij helpen.

Terug naar alle vragen

Eindelijk je vaccinatie, maar nu moet/ben je in quarantaine. Wat nu?

Quarantaine gaat voor op vaccinatie. Bel ons lokaal callcenter om je afspraakt te verplaatsen.

Terug naar alle vragen

Heb je bij het verplaatsen of bevestigen geen e-ticket ontvangen?

Geen probleem, dit e-ticket is niet nodig bij je bezoek, enkel je identiteitskaart! Je afspraak staat zeker correct geregistreerd bij je vaccinatiecentrum.

Terug naar alle vragen

Op zoek naar meer informatie over reizen, het coronacertificaat en de testcentra?

Klik hier voor de recentste informatie.

Terug naar alle vragen

Hoe registreer ik mij voor het Janssen-vaccin via QVAX?

Bekijk hier het stappenplan hoe je dit doet.

Terug naar alle vragen

Nog niet gevaccineerd omdat je ervoor niet in aanmerking kwam voor thuisvaccinatie?

Wend je dan nu naar je huisarts om je toch nog thuis te laten vaccineren.

Terug naar alle vragen

Ga je naar een evenement en zoek je meer info over het Covid safe ticket?

Klik hier voor meer informatie.

Terug naar alle vragen

Vlaams niveau

Verschillende instellingen lijstten al veelgestelde vragen over de Vlaamse vaccinatiestrategie op.

Veelgestelde vragen over vaccinatie tegen COVID-19

 • Ik ben gevaccineerd. Moet ik mij nog aan de coronamaatregelen houden?
 • Waarom zou ik mij laten vaccineren?
 • ...

De antwoorden op deze en andere algemene vragen kan u bekijken via deze link en/of deze link.

Veelgestelde vragen over de vaccins tegen COVID-19

 • Hoe werken de mRNA-vaccins?
 • Hoeveel dosissen zal iemand nodig hebben? Is er een herhalingsvaccinatie nodig na de eerste vaccinatie?
 • Wat is Comirnaty en waar wordt het voor gebruikt?
 • ...

Hier vind je de antwoorden op deze en gelijkaardige vragen.

Meer vragen met antwoorden over al deze toppics, kan je ook hier vinden.

Veelgestelde vragen over de organisatie van een vaccinatiecentrum

 • Houdt de uitnodiging rekening met de taal van de burger? 
 • Is er een verzekering beschikbaar voor niet-medische vrijwilligers die werken in het vaccinatiecentrum?
 • ...

Hier vind je de antwoorden op deze en gelijkaardige vragen.

Terug naar boven op deze pagina