Fedasil Poelkapelle zoekt buddy's

  • 27 augustus 2021

Fedasil Poelkapelle is op zoek naar nieuwe buddy's voor de bewoners! Een buddy spreekt op regelmatige basis af met één van de bewoners van het opvangcentrum voor een ontspannende uitstap of een wandeling, om samen te koken of gewoon voor een goede babbel. Deze informele ontmoetingen helpen de asielzoekers om hun taal te oefenen en ook om makkelijker voeling te krijgen met de wereld buiten het opvangcentrum, wat bijdraagt tot een snellere integratie.

Waardevolle contacten
Het belang van de één-op-één-ontmoetingen kan nauwelijks overschat worden. Deze ontmoetingen zijn heel erg belangrijk voor de asielzoekers, zowel om het Nederlands te oefenen, als om voeling te krijgen met hun nieuwe leefwereld.

Engagement waar iets tegenover staat
Buddy’s engageren zich om minstens één keer per maand af te spreken met de asielzoeker aan wie ze gelinkt worden. Vanuit het opvangcentrum krijgt u de nodige uitleg en ondersteuning over alle aspecten van dit project. Het buddyproject loopt in principe af wanneer de bewoner het opvangcentrum verlaat, tenzij de twee betrokkenen er zelf voor kiezen om contact te houden. 

Interesse?
Bent  u 18 jaar of ouder en kan u minstens 1x per maand tijd vrijmaken voor een ontmoeting? Wil u graag vrijblijvend meer informatie krijgen? Contacteer Fedasil Poelkapelle dan via info.poelkapelle@fedasil.be