FJC Casusoverleg = Family Justice Center

Aanleiding Situaties van intrafamiliaal geweld waar ongerustheid is over de veiligheid van de betrokken.
Aanwezigheid cliënt Cliënt is niet aanwezig.
Aanwezigheid hulpverleners Altijd dezelfde partners rond de tafel: ook politie en parket, aangevuld met partners op afroep.
Aanvraag Iedere professional kan casussen aanmelden. Neem contact op met Karen Casier om af te toetsen of het iets voor FJC is.
Intervisie Geen intervisie. Doel is het komen tot een gezamenlijk actieplan.
Contactpersoon

Mail: fjc@mechelen.be OF karen.casier@mechelen.be

Tel: 015 453 328 OF 0470 47 11 04

Voorbeeld 1: Een dame die te maken heeft met agressief gedrag van haar zoon tegenover haar. het gaat niet alleen over ruzies en escalaties, maar ook over ernstig fysiek geweld. De dame schaamt zich enorm maar vond toch de moed om haar maatschappelijk assistente in vertrouwen te nemen. In samenspraak met de vrouw meldt de MA aan bij het FJC zodat we met het intrafamiliaal geweld aan de slag kunnen gaan.

Voorbeeld 2: Een medewerkster van slachtofferhulp meldt het dossier aan van een persoon die naar het CAW werd verwezen door haar huisarts. Het koppel is uit elkaar, maar mevrouw wordt nog steeds belaagd door meneer. meneer woont in West-Vlaanderen. Het is onduidelijk welk justitieel traject er loopt voor hem. Er is nog geen omgangsregeling. Mevrouw is bang dat haar schoonfamilie geweld zal gebruiken als ze vernemen dat zij wil doorgaan met de scheiding.