Flow personeelstekorten

Vanuit de Eerstelijnszone Gent nemen we graag een coördinerende rol op om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen bij personeelstekorten (wegens uitval, ziekte, quarantainemaatregelen,...). Personeelsnoden kunnen gemeld worden indien u zelf geen oplossing vindt via uw reguliere kanalen (vb: bestaande samenwerkingen, functionele bindingen,…). In volgend formulier kan de hoogdringendheid van uw vraag, de specifieke aard van de opdracht, de duurtijd en door wie dit idealiter wordt opgevangen doorgegeven worden. Door uw personeelstekort gecoördineerd aan ELZ mee te delen, worden automatisch verschillende partners bevraagd. 

Hieronder kan u een overzicht vinden met wie er allemaal bereikt wordt op welk moment (ingezoomde versie via deze link).

 

Flow personeelstekort


We maken een onderscheid in hoogdringendheid:

  • Acute nood: de zorgcontinuïteit komt binnen de 5 dagen in het gedrang --> noodprocedure
  • Geen acute nood: de zorgcontinuïteit is nog voor 5 dagen gewaarborgd, maar komt daarna in het gedrang --> standaardprocedure

We maken ook een onderscheid in personeelsnoden die:

  • enkel opgevangen kunnen worden door een professional (arts, verpleegkundige, zorgkundige of logistiek personeel)
  • bij voorkeur opgevangen worden door een professional
  • door een vrijwilliger (al dan niet met medische achtergrond) kunnen worden opgevangen

Deze aanvragen zullen, afhankelijk van de aard en hoogdringendheid, door ons teruggekoppeld worden naar de provinciale cohortzorg (thuiszorg- en verpleging), Vrijwilligerspunt Gent, ziekenhuizen, studenten of naar de noodplanning. De Flow die wij hiervoor hanteren vindt u hierboven terug.

Bent u gedurende 5 op een volgende dagen niet in de mogelijkheid de werkplanning op te stellen volgens de minimaal benodigde bezettingsgraad om de noodzakelijke dienstverlening te kunnen garanderen? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier.

Van zodra er een match gevonden is, is het aan de organisatie zelf om afspraken te maken met de tegenpartij. Werk je met vrijwilligers? Lees hier wat je allemaal in orde moet brengen.

Graag geven we nog mee dat ook Help de helpers, Help in de zorg en het Rode Kruis beschikbaar blijven. Via deze platformen kunnen jullie ook zelf op zoek naar vrijwilligers voor medische en niet-medische ondersteuning. Zowel zorgvoorzieningen als kandidaat-helpers kunnen er zich registreren. Dit dient door de organisatie zelf opgenomen te worden; ELZ komt hier niet in tussen.