Fonds dr. Daniël De Coninck: de 2 projectoproepen blijven open

  • 31 maart 2020

In het licht van de gezondheidscrisis door COVID-19 wil de Koning Boudewijnstichting meer dan ooit haar maatschappelijke rol spelen. Na twee dringende projectoproepen kennen we al ongeveer 3 miljoen euro toe aan armoede- en daklozenorganisaties, en 2 miljoen euro aan organisaties van de eerste lijn. De oproepen blijven open.

De Koning Boudewijnstichting ondersteunt de actoren op het terrein die zich in deze gezondheidscrisis mobiliseren om de meest kwetsbare mensen te helpen, ondanks de moeilijke omstandigheden. Daartoe heeft ze snel geld vrijgemaakt om ze te helpen met dringende noden. Al bijna 500 enveloppes van 10.000 euro zijn vertrokken of staan klaar via een versnelde en vereenvoudigde procedure. Het is geld dat in deze noodsituatie het verschil maakt, zoals u kan lezen in de bijgevoegde getuigenis.

Reeds 3 miljoen euro is toegekend aan organisaties die mensen in armoede, dak- en thuislozen en mensen in bestaansonzekerheid ondersteunen, en 2 miljoen euro aan organisaties van of voor professionals van de eerste lijn (huisartsen, thuisverpleegkundigen, psychologen, thuishulp, gezinshulp, apothekers, maatschappelijk assistenten, vroedvrouwen…). Het gaat om zeer diverse organisaties uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië, die de financiële middelen inzetten voor verschillende doeleinden: aankoop van beschermingsmiddelen (handschoenen, mondmaskers, handgel…), van basishygiënemiddelen en voedingswaren; verhoogde energierekeningen betalen; vergoeden van verplaatsingskosten van vrijwilligers; aankoop van hulpmiddelen om op afstand te werken (tools voor videoconferencing…) en zo meer.

De twee oproepen blijven open: organisaties kunnen nog steeds een aanvraag indienen bij de Koning Boudewijnstichting voor een forfaitaire steun van 10.000 euro. Deze initiatieven staan ook open voor giften van particulieren en bedrijven.

Meer informatie.