Frequently asked questions COVID-19

Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht en haar COVID-19 team ontvangt op regelmatige basis vragen aangaande COVID-19. We trachten de 'frequently asked questions' en de vragen die voor alle partners zinvol kunnen zijn hieronder te bundelen:

 

  • Wat mogen we al dan niet verwachten van de eerstelijnszone en het COVID-19 team? 

De eerstelijnszones (ELZ), die op 1 juli 2002 erkend werden als zorgraden, kregen opdrachten toebedeeld vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid. Zij trachten op diverse fronten een steentje bij te dragen, maar de concrete initiatieven zullen verschillen per ELZ. Lees hier meer over de initiatieven van ELZ Scheldekracht.

  • Hoe kunnen we de bevolking, onze bewoners, cliënten, patiënten, ... warm houden om de maatregelen te volgen? Beschikken jullie over tips & tricks om te sensibiliseren?

Iedereen kan mensen motiveren om de COVID-19-maatregelen op te volgen en zodoende het verschil maken. Bekijk enkele zinvolle tips & tricks op de webpagina van ELZ Scheldekracht over sensibiliseren.

  • Hoe kan een voorziening omgaan met het naar het buitenland reizen van cliënten/gebruikers, niet  goed wetende waar zij precies geweest zijn en of zij de maatregelen respecteren? 

Voorzieningen/zorgprofessionals kunnen daarin vooral sensibiliserend te werk gaan. Hiervoor werden een aantal materialen ter beschikking gesteld. Handig zijn de materialen, in diverse talen, die te vinden zijn op www.info-coronavirus.be/en/translation/. De documenten rond thuisisolatie en quarantaine zijn  zinvol, maar in het kader van reizen ook het document “Maatregelen - update 24  augustus”. Wij denken daarnaast dat het vooral belangrijk is om in te zetten op de vertrouwensrelatie de cliënten/gebruikers, alsook op het gemeenschapsgevoel. 

  • Is er via de eerstelijnszone nog persoonlijk beschermingsmateriaal beschikbaar?

Tijdens de eerste golf werden door de eerstelijnszone grote inspanningen geleverd om zorgprofessionals te voorzien van het nodige persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM). We merken dat de nood nu geminderd is. Er zijn nog pakketten PBM beschikbaar bij de ELZ. Neem rechtstreeks contact op met de ELZ-coördinatoren indien u interesse heeft (het bestellingsformulier wordt niet meer opgevolgd).

 

 

 

 

 

Corona