Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten (DMW).

Dit samenwerkingsverband bestaat sinds 2018 en is actief in heel Vlaanderen.

Het doel is om onderbescherming tegen te gaan (i.e. het niet opnemen van rechten) en de toegankelijkheid van de dienstverlening te vergroten. De drempel om gebruik te maken van hun rechten (zowel van financiële als van sociale aard) wordt op die manier verlaagd voor kwetsbare doelgroepen.

Dit samenwerkingsverband bestaat sinds 2018 en is actief in heel Vlaanderen.