GBO, wat is dat?

De weg vinden naar de juiste hulp is voor veel mensen niet gemakkelijk. Vaak weten ze niet bij welke instantie ze terechtkunnen met hun vraag. Daar brengt het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) verandering in.

GBO Dender is een samenwerkingsverband tussen de lokale besturen (OCMW) van Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke en Zele met daarnaast als partners het centrum algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Het GBO is dus geen afzonderlijke dienst maar een samenwerking tussen drie kernpartners.

Doelen

  • Het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
  • Het tegengaan van onderbescherming door rechten te verkennen en te realiseren

Project

In 2022 werken wij samen aan een project voor kwetsbare huurders. Ons doel is voor huurders die (nakende) huurproblemen hebben een onthaaltraject af te stemmen zodat voor deze huurders een duurzame stabiele huisvesting mogelijk wordt en er meer woonzekerheid is.

De maanden juni, juli en augustus staan in het teken van onderzoek waarbij de partners bij elkaar gaan observeren hoe concrete hulpvragen rond het thema wonen opgevangen worden. We trachten hierbij vanuit het perspectief van de burger te denken en willen inzicht krijgen in de stappen die cliënten moeten doorlopen met hun hulpvraag om zowel opportuniteiten als tekortkomingen bloot te leggen. Hiermee gaan we aan de slag om tegen eind 2022 een Service Blueprint uit te werken welke we in 2023 zullen testen, herwerken en consolideren. Het gedeeld onthaaltraject wordt dan een feit.