GBO ELZ WE40

Het GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal) is een samenwerkingsverband tussen de Lokale Besturen, het CAW (centrum voor algemeen welzijn) en de DMW's (diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen).

Het actieplan GBO WE40 is hier terug te vinden:

pdf bestandActieplan GBO WE40 2020-2025.pdf (168 kB)