GBO Leuven

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen het Centrum Algemeen Welzijsnwerk (CAW), het OCMW Leuven en de Diensten Maatschappelijk Werk van de Mutualiteiten onder regie van de stad Leuven. 

Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen:

1.   het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening 

2.   Het tegengaan van onderbescherming.

In Leuven kiezen we er bewust voor om niet doelgroepgericht, maar buurtgericht te werken. Binnen de eerstelijnszone Leuven willen we het GBO in aandachtsbuurten vorm geven om de kwetsbare burgers die daar wonen, beter te bereiken.

__> Klik hier om te weten te komen hoe de aanmelding bij het GBO werkt. 

Andere relevante documententen omtrent het GBO:

Netwerklunchen

De werkgroep GBO organiseert regelmatig netwerklunchen in kader van een bepaald thema. Hieronder vind je de opnames en presentaties. 

Kon je niet bij de netwerklunch zijn en wil je de opname graag herbekijken?

Verhoogde tegemoetkoming:

Geestelijke Gezondheid: