Op deze pagina

Agenda:

 • Context – Vlaamse Overheid en VVSG
 • Context – Partnerorganisaties
 • Voorstelling Projectteam
 • Schematisch overzicht – Aanpak & Tijdslijn
 • Detailplanning
 • Adviesraad – Werkingsprincipes
 • Werklast verdeling met voorgestelde planning

Context

Zoals je weet is de gedachte achter het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) dat de burger en de gebruiker centraal gesteld worden. Het is de bedoeling dat de burger op een toegankelijke en eenvoudige wijze de weg naar de juiste sociale hulp- en dienstverlening kan vinden. Een belangrijke uitdaging hierbij is goed begrijpen wat de individuele noden van nabestaanden zijn.

In dit kader werd het service design traject opgestart met de focus op de interactie met de doelgroep van de “Nabestaanden”. Dit in samenwerking tussen 4 betrokken partners (GBO Brugge, GBO Klein-Brabant Vaartland, GBO Bonstato, GBO regio Grimbergen) waarbij we via een raamovereenkomst van de VVSG beroep kunnen doen op een externe begeleider (BDO Advisory) om via een “service design” methode te komen tot praktische werkbare oplossingen en verbetering van de dienstverlening.

Deze aanpak is zeer summier te vatten in enkele basisstappen:

 1. Ontdekken: Steeds vertrekken vanuit een goed begrip van de noden van mensen die sociale hulp en dienstverlening zoeken
 2. Definiëren: Onderzoeken waar de pijnpunten zich bevinden in de huidige dienstverlening en van daaruit een concrete probleemstelling definiëren
 3. Ontwikkelen: Zoeken naar oplossingen voor de pijnpunten binnen het nieuwe samenwerkingsverband. Deze snel testen en verfijnen zodat ze maximaal voldoen aan de noden van de burger
 4. Opleveren: Ontwikkelen van een blauwdruk (service blueprint) die de nieuwe dienst zal ondersteunen en deze implementeren.
donderdag 8 september 2022, 12:00 - 13:00
Online training