GBO RupeLaar

E-learning GBO RupeLaar

Om de kernpartners beter te leren kennen, kennis te maken met de principes van GBO en een link te leggen naar de praktijk, is er de inleidende e-learning module “Oei, welke boei!” voor professionals.  
De sociale kaart is out of scope van deze module.

Het duurt ongeveer 30 minuten om de inleidende module GBO te doorlopen.

Voor een optimale leerervaring raden we je aan om deze module te openen in Google Chrome.

Klik hier om te starten.

 

Berichtgeving GBO project

Metpdf bestandGBO_bericht_20210422.pdf (579 kB) houden we je op de hoogte over het reilen en zeilen van het GBO.

 

Aanvraag GBO project RupeLaar

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen OCMW’s, diensten maatschappelijk werk (DMW) van de ziekenfondsen en CAW. Het heeft als doel de toegankelijkheid van de diensten te verbeteren en onderbescherming te voorkomen of weg te werken.

Het GBO RupeLaar focust op schoolverlaters van het BSO en BuSO.​ Jongeren die hun vertrouwde omgeving achter zich laten, moeten een nieuw netwerk opbouwen. Het GBO wil voorkomen dat jongeren tussen de mazen van het net vallen wanneer ze in deze overgangsperiode hulp nodig hebben! ​

De volledige beschrijving van het GBO RupeLaar vindt u hier

pdf bestandGBO_aanvraag_RupeLaar_uitstromersBSOBuSO_DEF.pdf (212 kB)

Verslag Kick-Off

De kick-off vond plaats op 22 april 2021. Dit stond op het programma:

  • Inleiding GBO: door Dirk Van Noten van het Departement WVG, Welzijn & Samenleving
  • GBO RupeLaar: door trekkers GBO RupeLaar
  • Key note speech “samenwerken”: door prof. André Vyt
  • Stellingen
  • Lancering elearning module

 

Hieronder kan u alle presentaties terugvinden: 

pdf bestandGBO_kickoff_1_GBORupeLaar.pdf (868 kB)

pdf bestandGBO_kickoff_2_GBOVlaanderen.pdf (1.82 MB)

pdf bestandGBO_kickoff_3_CAW.pdf (1.62 MB)

pdf bestandGBO_kickoff_4_DMW.pdf (95 kB)

pdf bestandGBO_kickoff_5_OCMW.pdf (568 kB)

pdf bestandGBO_kickoff_6_profVyt_interprofessioneelsamenwerken.pdf (5.37 MB)

Tips voor leidinggevenden

De e-learning module kan individueel en zelfstandig doorlopen worden. Toch is ze bedoeld om op basis ervan net in dialoog te gaan binnen het team en met collega’s van de andere kernactoren.
 

In de fiche voor leidinggevenden staan tips om met en na de e-learning aan de slag te gaan met de principes van GBO.

 

Klik pdf bestandGBO_fiche_leidinggevende.pdf (669 kB) voor de fiche voor leidinggevenden.