De huidige energiecrisis en de daarop stijgende instroom van hulpvragen over onbetaalbare energiefacturen zetten sinds begin 2022 extra druk op de dienstverlening van maatschappelijk werkers. Bij de sociale diensten van de kernpartners van het GBO (GBO staat voor ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’) dit zijn de OCMW’s, DMW (Diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten) en CAW komen steeds meer mensen over de vloer met vragen over o.a.: hun huidige energiecontract, het al dan niet recht hebben op sociaal tarief, het afsluiten van een afbetalingsplan, het al dan niet accepteren van verhoogde voorschotten, mogelijkheid tot financiële steun voor het betalen van energierekeningen, vragen naar een andere (en beter geïsoleerde) woning,… Als maatschappelijk werker is het niet altijd evident om op dit soort vragen een adequaat antwoord te geven.

In het zog van de energiecrisis namen de Vlaamse en Federale overheid heel wat maatregelen om het financiële leed bij de kwetsbare doelgroepen te verzachten. Vooral de uitbreiding van het sociaal tarief voor elektriciteit en gas voor mensen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming zorgde voor een bijkomende groep van mensen die toegang kregen tot het goedkoopste energietarief. Dit betekende ook extra onderzoek voor de maatschappelijk werkers. Zowel de complexiteit van de energievragen als de nood om het overzicht te bewaren over de vele maatregelen die zijn genomen, brachten het GBO ertoe om de maatschappelijk werkers hierin extra te ondersteunen.

In samenwerking met de woon –en energieloketten in de regio organiseerde het GBO in maart 2022 de vorming ‘EHBO bij hoge energiefacturen’. Deze vorming werd door een grote groep maatschappelijk werkers gevolgd en viel duidelijk in de smaak. Recent was er op 7 november de lancering van de handleiding ‘Stappenplan bij hoge energiefacturen’. Het stappenplan is een handig overzicht om na te gaan welke stappen de maatschappelijk werker kan nemen om een cliënt met een energievraag zo goed mogelijk te begeleiden. Het stappenplan houdt rekening met het financiële aspect van de energiehulpvraag, de eventuele sociale rechten die van toepassing zijn voor de cliënt en met het energieverbruik en de eventuele winsten die kunnen gehaald kunnen worden uit energiebesparing. We stellen dit stappenplan graag ter beschikking aan andere zorg –en welzijnsprofessionals die via hun cliënten of klanten vragen krijgen over hun (te hoge) energiefacturen.

Bekijk hier het Promofilmpje ‘Lancering stappenplan hoge energiefacturen'

Voor verdere info of andere tools inzake energiedienstverlening neem gerust contact op met GBO Schelde & Leie:
GBO-coördinator Caroline Croene
M: Caroline.Croene@deinze.be
T: 0491 99 61 15