Geïntegreerd Breed Onthaal

Samenwerken

 

 

Binnen de eerstelijnszone ZORA zitten we niet graag stil. Daarom zijn we alvast opgestart met een werkgroep GBO. Deze werkgroep bestaat uit 3 leden van de zorgraad, die ook de drie kernactoren vertegenwoordigen die als partners in het GBO zijn opgenomen. Dit zijn de lokale besturen, het CAW en de mutualiteiten. Vanuit deze werkgroep werd reeds een eerste projectaanvraag ingediend rond het ontwikkelen van een GBO binnen onze zone. Deze aanvraag werd helaas niet weerhouden. Wel kregen we waardevolle feedback waar we verder mee aan slag zijn gegaan.

 

De werkgroep werd inmiddels uitgebreid met een contactpersoon GBO vanuit elk lokaal bestuur in onze zone, aangezien de lokale besturen een belangrijke rol hebben gekregen in het ontwikkelen van het GBO. We geloven dat we binnen de zone een aantal stappen kunnen zetten de komende legislatuur die de doelstelling van GBO, namelijk het tegengaan van onderbescherming kan ondersteunen in onze zone.

 

Op dit moment schrijft de werkgroep nog volop aan het engagement dat we de komende jaren samen willen aangaan. Vanaf 2020 starten we actief en betrekken we zowel basismedewerkers als doelgroep intensief doorheen het hele traject.

 

Via deze pagina blijf je op de hoogte van de verschillende stappen in dit traject!

 

pdf bestandProjectaanvraag GBO ELZZORA 2020-2025 (277 kB)