Geïntegreerd Breed Onthaal in ElZZORA

Samenwerken

Binnen de Eerstelijnszone ZORA zitten we niet graag stil. Daarom zijn we alvast opgestart met een werkgroep GBO. Deze werkgroep bestaat uit drie leden van de zorgraad, die ook de drie kernactoren vertegenwoordigen die als partners in het GBO zijn opgenomen. Dit zijn de lokale besturen, het CAW en de mutualiteiten. Vanuit deze werkgroep werd reeds een eerste projectaanvraag ingediend rond het ontwikkelen van een GBO binnen onze zone. Deze aanvraag werd helaas niet weerhouden. Wel kregen we waardevolle feedback waar we verder mee aan slag zijn gegaan.

De werkgroep werd inmiddels uitgebreid met een contactpersoon GBO vanuit elk lokaal bestuur in onze zone, aangezien de lokale besturen een belangrijke rol hebben gekregen in het ontwikkelen van het GBO. We geloven dat we binnen de zone een aantal stappen kunnen zetten de komende legislatuur die de doelstelling van GBO, namelijk het tegengaan van onderbescherming kan ondersteunen in onze zone.

Op dit moment schrijft de werkgroep nog volop aan het engagement dat we de komende jaren samen willen aangaan. Vanaf 2020 starten we actief en betrekken we zowel basismedewerkers als doelgroep intensief doorheen het hele traject.

Via deze pagina blijf je op de hoogte van de verschillende stappen in dit traject!

pdf bestandProjectaanvraag GBO ELZZORA 2020-2025 (277 kB)

Opstartvergadering 8/11/2021

Voor de basismedewerkers van de drie kernpartners (sociale diensten OCMW, diensten maatschappelijk werk mutualiteiten, CAW Antwerpen) gaat een opstartvergadering door in de week van 8 november. Deze zal doorgaan aan de hand van het spel Bruggenbouwers waarbij we kunnen rekenen op de ondersteuning van de vakgroep Sociaal Werk van Hogeschool Gent.

Heropstart ‘fysiek’ inleefhuis in schooljaar 2021-2022

De werkgroep GBO organiseert een fysiek inleefhuis samen met BudgetInZicht en OCMW Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel.

In dit inleefhuis maken jongeren, op een toegankelijke manier, kennis met dagdagelijkse financiële en budget-gerelateerde zaken. We gaan aan de slag met een interactieve rondleiding doorheen een nagebouwd huis. In elke kamer worden er oefeningen voorzien om te leren omgaan met financiën en budget.

Het inleefhuis zal van start gaan op 07/03/2022 en zal doorgaan in het JOC Mortsel, Lusthovenlaan 10, Mortsel. Dit zal lopen in de periode tussen de krokus- en paasvakantie.

Meer informatie vind je terug in onderstaande brief die naar de scholen in ELZZORA werd gestuurd.

pdf bestandGBO ELZZORA - 20210604 Communicatie scholen over inleefhuis.pdf (36 kB)