Geen voorschrift nodig voor griepvaccin

 • 17 september 2021

Griepvirussen zijn voornamelijk in de winter verantwoordelijk voor een groot aantal besmettingen en overlijdens. In België telt men de laatste jaren, tijdens het hoogtepunt van de grieppiek, tussen de 300 en 1000 grieppatiënten per 100.000 inwoners.

Het griepvaccin en hygiënische maatregelen worden beschouwd als de belangrijkste bescherming tegen de ziekte en de complicaties ervan. 

Vanaf 1 oktober kan iedereen in de apotheek een griepvaccin afhalen zonder artsenvoorschrift. Burgers die behoren tot een van de risicogroepen (categorie A en B, zoals bepaald door de Hoge Gezondheidsraad*), krijgen het vaccin bovendien onmiddellijk terugbetaald. Bij twijfel over de risicobepaling zullen apothekers de patiënt doorverwijzen naar hun (huis)arts.

 

* categorie A en B, zoals bepaald door de Hoge Gezondheidsraad

 • Categorie A: hoogste prioriteit, vanaf half oktober

  • Groep 1: personen met een risico op complicaties

   • Iedereen vanaf 65 jaar
   • Alle patiënten vanaf de leeftijd van zes maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening van de longen (inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, metabole aandoeningen (inclusief diabetes), een BMI hoger dan 35, neuromusculaire aandoeningen of immuniteitsstoornissen
   • Personen die in een instelling verblijven
   • Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
   • Kinderen van zes maanden tot achttien jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan
  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Groep 2: mensen actief in de zorgsector
  • Groep 3: mensen die onder één dak wonen met risicopatiënten uit groep 1 en met kinderen jonger dan zes maanden
 • ​​​​​​​Categorie B: alle personen tussen 50 en 65 jaar, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden. Zij kunnen worden gevaccineerd wanneer iedereen van categorie gevaccineerd is en afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins