Lange tijd was psychologische zorg moeilijk toegankelijk voor de burger: er rust een taboe op, men weet niet waar men terecht kan en als men het dan toch vond, werd men geconfronteerd met wachtlijsten en/of een hoge kostprijs.

Sinds enkele jaren probeert men dit te kenteren door psychologie in de eerste lijn een plaats te geven. In 2019 werd gestart met een pilootproject waardoor volwassenen op doorverwijzing van de huisarts en onder voorwaarden snel en aan een beperkte prijs terecht kunnen bij een eerstelijnspsycholoog.

Ondertussen is er ook in Pajottenland een uitgebreid aanbod aan eerstelijnspsychologische hulp. Zowel voor algemene als gespecialiseerde psychologische hulp kan je bij verschillende eerstelijnspsychologen in onze regio terecht. Het volledige aanbod vind je via de volgende link: https://epzvlaamsbrabant.be

Wij werken hiervoor samen met de volgende netwerken: