De weg vinden naar de juiste hulp is voor veel mensen niet gemakkelijk. Vaak weten ze niet bij welke instantie ze terecht kunnen met hun vraag. Daar brengt het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) verandering in.

Eerstelijnszone ZORA omvat de gemeenten Mortsel, Edegem, Boechout (+ Vremde), Kontich, Hove, Lint en Borsbeek.

GBO ZORA is een samenwerkingsverband tussen de Lokale Besturen (OCMW), het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de Ziekenfondsen (DMW). Het GBO is dus geen afzonderlijke dienst maar een samenwerking tussen drie kernpartners.

GBO ZORA heeft als doelstelling: Hoe kunnen we de zorgvrager en zijn/haar context zo goed mogelijk 360° rond benaderen?”

De doelgroep betreft personen in een complexe situatie – “Multiproblem”.

De GBO-structuur omvat een kernteam, een stuurgroep en projectgroepen die begeleid worden door een coördinator en die op regelmatige tijdstippen samenkomen.

Vergeet je zeker niet in te schrijven op de nieuwsbrief van ELZZORA om op de hoogte blijven van het laatste nieuws.

Projecten Beleidsdocumenten Kennisdatabank GBO Community