Gesprek met sociaal werker

Geïntegreerd breed onthaal (GBO) is op 16 maart 2023 van start gegaan met een kick-off voor de drie kernpartners nl. sociale huizen, CAW en dienst maatschappelijk werk van de mutualiteiten. Wij hebben de opdracht dat de burger de weg vindt naar de gepaste hulp. Vaak dienen ze overal hun verhaal opnieuw te doen en hierin ligt de opdracht en doelstelling.

  1. Het realiseren van toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
  2. Het tegengaan van onderbescherming.

GBO heeft dus als doel dat de cliënt slechts éénmaal zijn verhaal dient te doen en met toestemming van de cliënt gedeeld kan worden met de drie kernpartners. GBO vertrekt vanuit de zes basisprincipes:

  • proactief werken
  • outreachend werken
  • participatie van de cliënt/ netwerk
  • het subsidiariteitsprincipe
  • vanuit de krachten vertrekken van de cliënt
  • generalistisch werken

Een hele boterham maar niet helemaal onbekend, deze principes zijn al een paar jaar aan het opduiken in verschillende projecten en gekend bij alle eerstelijnsactoren. Sociale huizen, CAW en DMW zijn slechts drie actoren op het maatschappelijk middenveld en het is dan ook niet verwonderlijk dat andere eerste- en tweedelijnsactoren zullen meegenomen worden in dit verhaal.
Want samen zijn we sterker dan alleen, samen helpen we dingen te herinneren, want één iemand hoeft niet alles weten. GBO: 1+1=3 verhaal
Projectmedewerker GBO: els.cokelaere@dvvwesthoek.be - 051 97 04 72